Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Myter på

arbetsmarknaden

Kapitel av :

Myt: Las ger trygghet

Lagen om anställningsskydd tjänar den svenska arbetsmarknaden väl. Ett starkt anställningsskydd är bra för alla, ung som gammal, och bidrar till en rättvis arbetsmarknad där alla får en chans. Den erbjuder ett gott skydd mot godtyckliga arbetsgivare, i synnerhet i tider av uppsägningar eller omstruktureringar.

 

Sanning: Las skapar inlåsningseffekter och gör det svårare för unga att få jobb

Lagen om anställningsskydd bidrar till en stel arbetsmarknad, där människor är ovilliga att röra på sig och där det är riskfyllt för företagen att anställa och svårt att behålla nyckelpersoner i dåliga tider. Trots detta framstår det ofta i samhällsdiskussionen som att lagstiftningen är av godo. Sanningen är att svensk arbetsmarknad skulle vara betjänt av en modernare lagstiftning som ser arbetstagare som individer med olika talanger och förutsättningar, och inte som utbytbara kuggar i ett maskineri.

När las tillkom såg arbetsmarknaden annorlunda ut och lagstiftningen har inte hängt med. Man stannade i längre utsträckning på en arbetsplats – i dag tenderar arbetstagare att i högre utsträckning byta jobb.

Det finns stora problem med las, vilket påverkar både företag och företagare. I goda tider leder lagen till lägre tillväxttakt och att företag i många fall undviker att anställa trots att man behöver mer personal. Hade det varit lättare att rätta till felrekryteringar skulle man också få en effektivare arbetsstyrka, på så sätt få ökad tillväxt i företaget och skapa fler jobb.

I sämre tider innebär las komplicerade och kostsamma uppsägningsprocesser, förlorad nyckelkompetens, skev ålders- och könsstruktur i personalstyrkan och försämrade framtidsutsikter. Turordningsreglerna i las gör att företagen i dåliga tider måste säga upp de som anställts senast, vilket ofta leder till att företaget tappar viktig kompetens. Ambitiösa och kunniga medarbetare blir av med arbetet för att de jobbat kortast tid i företaget. Samtidigt uppstår även inlåsningseffekter då anställda tvekar att byta jobb av rädsla för att få en sämre turordningsplats på en ny arbetsplats. Turordningsreglerna leder därmed till försvårad rekrytering och minskad rörlighet.

Föregående kapitel

Myt: Med h...

Nästa kapitel

Myt: Allt ...

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta