Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Fredrik Sanberg/TT

Visstidsfrågan splittrar parterna

Visstidsfrågan splittrar parterna

Publicerat av Daniel Mellwing och Jakob Stenberg

Frågan om visstidsanställningar fortsätter att vara het. LO vill att antalet visstidsanställda sjunker. Men Patrik Karlsson, Svenskt Näringsliv, betonar att anställningsformen fyller en viktig funktion. ”LO glömmer helt bort att detta är vägen in på arbetsmarknaden”, säger han.

Förra året tog LO och Svenskt Näringsliv fram en gemensam utredning för att få samma verklighetsbild kring visstidsanställningar. Organisationerna var överens om att visstidsanställningar behövs på den svenska arbetsmarknaden. Däremot råder det oenighet om vad som är en rimlig nivå.

Frågan om visstid var het under den gångna avtalsrörelsen och inget tyder på att läget blir ett annat under den pågående. Från fackligt håll är budskapet tydligt: En ändring måste ske. En ny LO-rapport, ”Anställningsformer och arbetstider 2017”, menar att osäkra former av tidsbegränsade anställningar har ökat på bekostnad av förutsägbara vikariatsanställningar.

– Att över en kvarts miljon människor har så otrygga anställningar så att de inte vet om de kommer få tillräckligt med jobb för att ha råd att betala mat och hyra är inget annat än en skandal, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson, i ett pressmeddelande.

Rapporten lyfter även fram att deltidsanställningar är betydligt vanligare bland arbetare än bland tjänstemän.

När Arbetsmarknadsekonomiska rådet, AER, nyligen släppte sin tredje rapport var visstid ett av flera teman. AER visar att de flesta arbetstagare har fasta anställningar, samtidigt är osäkra visstidsanställningar vanligare bland marginalgrupper som ungdomar, utrikes födda och lågutbildade. Enligt rapporten förefaller den höga andelen visstidsanställningar bero på att företagen anpassar sig till en sammanpressad lönestruktur.

– Jag tror inte att det är en bra idé att ensidigt försvåra för visstidsanställningar, utan det kan vara en språngbräda till en tillsvidareanställning. Det jag kan tänka mig är en kombination av ett mindre strikt skydd vid tillsvidareanställningar och striktare regler för visstidsanställningar, sade rådets vice ordförande Per Skedinger under ett seminarium, och underströk att låg lönespridning inte bara innebär färre jobb utan också fler osäkra anställningar.

Även Svenskt Näringsliv släppte i går en rapport som undersöker hur allmän visstidtidsanställning har fungerat sedan den infördes 2007. Och redan titeln ”Alva öppnar dörren – en allmän visstidsanställning är en jobbsuccé” ger en tydlig indikation om utslaget, betonar Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv. Bilden går på tvärs mot den som LO förmedlar.

– Rapporten visar att den allmänna visstidsanställningen har gjort att 1,1 miljoner arbetslösa har lämnat arbetslöshet för en allmän visstidsanställning under de senaste tio åren. Dessutom har drygt 900 000 gått från en allmän visstidsanställning till ett fast jobb. Det är väldigt många som har fått chansen på arbetsmarknaden tack vare allmän visstidsanställning, säger han.

Hur ser företagens behov ut, när behövs den här typen av anställningar?

– Allmän visstidsanställning kan användas i olika situationer när ett företag har behov av tidsbegränsad personal. Till exempel under ett projekt på några månader, extrahjälp i kassan över helgen eller en några månader lång högsäsong där efterfrågan från kunderna är märkbart större, säger han.

Men LO är kritiskt och trycker på att var fjärde arbetarkvinna är tidsbegränsat anställd och Torbjörn Johansson använder ordet skandal. Patrik Karlsson betonar att LO missar viktiga tankesteg.

– LO glömmer helt bort att detta är vägen in på arbetsmarknaden. Alternativet i inledningsskedet för många av dessa är faktiskt arbetslöshet. Det är inte ett fast jobb. Det mest positiva med tidsbegränsade anställningar ur ett löntagarperspektiv är att de i så hög utsträckning leder till ett fast jobb, säger han.

Daniel MellwingJakob Stenberg

Publicerad av Daniel Mellwing och Jakob Stenberg den 2017-03-02 - 10:39 #ARBETSMARKNAD #LO

Veckans mest lästa / delade

Arbetsfred

eller konflikt?