Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Min Månadslön:

Är du född efter 1978?

Är du tjänsteman eller arbetare?

Vad kostar din lön?

På lönebeskedet ser du hur mycket du tjänar, men kostnaden för din lön är betydligt högre än så. Här nedan ser du hur mycket arbetsgivaren egentligen betalar för din anställning.

kr · född efter 1978 · tjänsteman

till dig kostar

Så mycket får du:

Så mycket kostar din anställning:

Så mycket kostar din anställning

Så mycket får du

Pengarna som sätts in på ditt lönekonto i slutet av varje månad kallas disponibel inkomst. Det är den del av lönen som finns kvar efter skatt.


Vad kostar du för din arbetsgivare?

Så mycket går till skatter och avgifter

Del av lönen som du betalar i skatt

Alla som arbetar betalar skatt på sin lön, alltid till kommunen där man är folkbokförd och ibland även till staten beroende på hur hög lönen är. Exakt hur mycket en person betalar i kommunalskatt varierar. Beräkningen i denna uppställning baseras på en genomsnittlig skattesats om 32,12 procent.

Skatt och avgifter som din arbetsgivare betalar

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgiften är en lagstadgad avgift som din arbetsgivare betalar utöver din lön. En del av avgiften används till att finansiera de allmänna socialförsäkringarna, till exempel sjuk- och föräldraförsäkringen. En del av avgiften är en allmän löneavgift. Den används inte till att finansiera socialförsäkringssystemen och är därför att betrakta som en skatt.Mer om arbetsgivaravgift

Kollektivavtalad avgift

Det är arbetsmarknadens parter – fackföreningar och arbetsgivarorganisationer – som kommer överens om den kollektivavtalade avgiften. Avgifterna skiljer sig åt mellan olika avtal och finansierar bland annat försäkringar vid skada och premier till avtals- eller tjänstepension.


Läs mer om kollektivavtal

Löneskatt på pensionskostnader

Arbetsgivaren är också skyldig att betala en särskild löneskatt på företagets kostnad för dina pensionsförmåner.

Sammanställning av arbetsgivaravgiften utifrån din lön

Ålderspensionsavgift
Efterlevandepensionsavgift
Sjukförsäkringsavgift
Arbetsskadeavgift
Föräldraförsäkringsavgift
Arbetsmarknadsavgift
Allmän löneavgift

Sammanställning av arbetsgivaravgiften utifrån din lön

Ålderspensionsavgift
Efterlevandepensions-
avgift
Sjukförsäkrings-
avgift
Arbetsskadeavgift
Föräldraförsäkrings-
avgift
Arbetsmarknadsavgift
Allmän löneavgift

Sammanställning av den kollektivavtalade avgiften utifrån din lön

ITP
Ålderspension
Sjukförsäkring
Tjänstegrupplivförsäkring
Avtalsgruppförsäkring
Omställningsförsäkring
Avtalspension
Trygghetsförsäkring
vid arbetsskada
Trygghetsrådet
Premiebefrielse

Sammanställning av den kollektivavtalade avgiften utifrån din lön

Veckans mest lästa / delade

Att sluta på en

arbetsplats

Twittrat om avtalsrörelsen

* Uppgifterna i räknesnurran är schablonbelopp som baseras på ett genomsnittligt kollektivavtal för arbetare respektive tjänstemän som är anställda i privat sektor.
Cirka 90 procent av alla anställda på arbetsmarknaden omfattas av kollektivavtal.
**I den avtalade avgiften för arbetare ingår tjänstegrupplivförsäkring, avtalsgruppförsäkring, omställningsförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, premie för avtalspension.
***Tjänstemän delas upp i två kategorier. Den första kategorin är tjänstemän födda 1979 och senare och den andra kategorin är tjänstemän födda 1978 och tidigare. Den första gruppen har en premiebestämd ålderspension som kallas IPT 1. Den andra gruppen har en förmånsbestämd ålderspension som kallas IPT 2. I den avtalade delen för ITP 1 ingår en avgift för ålderspension, sjukförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, avgift till Trygghetsrådet, samt avgifter för premiebefrielse. I den avtalade delen för ITP 2 ingår en ITP-avgift, tjänstegrupplivförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, samt avgift till Trygghetsrådet.