Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Min Månadslön:

Är du född efter 1978?

Är du tjänsteman eller arbetare?

Vad kostar din lön?

När du tittar på ditt lönebesked kanske du tycker att det ser lite ut i förhållande till allt jobb du gjort. Men visste du att din arbetsgivare har betydligt fler kostnader än din lön? Läs mer

Det handlar om lagstadgade arbetsgivaravgifter som i dagsläget är 31,42 procent. Dessutom tillkommer avgifter som förhandlats fram i kollektivavtal. Arbetsgivaravgiften består av bland annat av pensionsavgifter, sjukförsäkringsavgifter, arbetsskadeavgifter, föräldraförsäkringsavgift och arbetsmarknadsavgifter, som ger dig olika förmåner. Dessutom betalar arbetsgivaren en allmän löneavgift för dig som är en ren skatt.

Utöver arbetsgivaravgiften betalar din arbetsgivare också olika kollektivavtalade avgifter. Vilka de här är och hur stora de här är beror bland annat på vilket kollektivavtal som gäller för dig. Med hjälp av vår räknesnurra kan du enkelt räkna ut hela kostnaden för din lön. Läs mindre

kr · född efter 1978 · tjänsteman

Är du född efter 1978?

Är du tjänsteman eller arbetare?

Kostar arbetsgivaren

* De kommunala skattesatserna varierar beroende på kommun. Uppgifterna baseras på en genomsnittlig skattesats på 30 procent.

Månadslön

Lagstadgad avgift

Allmän löneavgift (dold skatt)

Kollektivavtalad avgift

Löneskatt på pension

www.arbetsmarknadsnytt.se

Sammanställning lagstadgad avgift

Ålderspensionsavgift
Efterlevandepensionsavgift
Sjukförsäkringsavgift
Arbetsskadeavgift
Föräldraförsäkringsavgift
Arbetsmarknadsavgift
Allmän löneavgift

Sammanställning lagstadgad avgift

Ålderspensionsavgift
Efterlevandepensions-
avgift
Sjukförsäkrings-
avgift
Arbetsskadeavgift
Föräldraförsäkrings-
avgift
Arbetsmarknadsavgift
Allmän löneavgift

Sammanställning kollektivavtalad avgift

ITP
Ålderspension
Sjukförsäkring
Tjänstegrupplivförsäkring
Avtalsgruppförsäkring
Omställningsförsäkring
Avtalspension
Trygghetsförsäkring
vid arbetsskada
Trygghetsrådet
Premiebefrielse

Sammanställning kollektivavtalad avgift

* Uppgifterna i räknesnurran är schablonbelopp som baseras på ett genomsnittligt kollektivavtal för arbetare respektive tjänstemän som är anställda i privat sektor.
Cirka 90 procent av alla anställda på arbetsmarknaden omfattas av kollektivavtal.
**I den avtalade avgiften för arbetare ingår tjänstegrupplivförsäkring, avtalsgruppförsäkring, omställningsförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, premie för avtalspension.
***Tjänstemän delas upp i två kategorier. Den första kategorin är tjänstemän födda 1979 och senare och den andra kategorin är tjänstemän födda 1978 och tidigare. Den första gruppen har en premiebestämd ålderspension som kallas IPT 1. Den andra gruppen har en förmånsbestämd ålderspension som kallas IPT 2. I den avtalade delen för ITP 1 ingår en avgift för ålderspension, sjukförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, avgift till Trygghetsrådet, samt avgifter för premiebefrielse. I den avtalade delen för ITP 2 ingår en ITP-avgift, tjänstegrupplivförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, samt avgift till Trygghetsrådet.