Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: TT

Tyska lärdomen: Bra integration kräver tidiga insatser

Tyska lärdomen: Bra integration kräver tidiga insatser

Publicerat av Jakob Stenberg

Sverige och Tyskland tog emot nästan hälften av alla asylsökande under flyktingvågen 2015. Trots flera likheter har Sverige mycket att lära av Tysklands hantering av situationen. Det visar en ny Fores-rapport, som föreslår att tidiga insatser, tydligare språkkrav och mer inflytande för arbetsmarknadens parter är några inslag som Sverige bör inspireras av.

Under flyktingvågen 2015/2016 sökte 2,7 miljoner personer skydd i Europa. Närmare hälften sökte asyl i Sverige eller Tyskland. Alltså har de två länderna många gemensamma erfarenheter från de senaste åren. Men de har också mycket att lära av varandra, vilket diskuterades under seminarium arrangerat av Ratio.

Hans-Jürgen Heimsoeth. Foto: Tyska ambassaden.

Tysklands ambassadör Hans-Jürgen Heimsoeth betonade att en framgångsrik integration är en nyckel för social sammanhållning.

– Tyskland och Sverige har mer gemensamt än bara det höga mottagandet av flyktingar 2015 och ett enastående ansvarstagande. Båda länderna har exempelvis varit dåliga på att utbilda utlandsfödda unga.

Heimsoeth betonade att båda länder arbetar med långsiktiga lösningar och lyfte fram att Tyskland bör inspireras av Sveriges fokus på nyanlända kvinnor, inte minst när det gäller att uppmuntra till entreprenörskap.

– Jag tror också att vi tyskar bör inspireras av svenskarnas sätt att tala om integration utifrån ett positivt perspektiv, när det handlar om ord och uttryck, sa den tyske ambassadören.

Språket är nyckeln

Patrick Joyce. Foto: Erik Cronberg

Flera rapporter understryker just språket som en nyckel till integration. Även enklare arbeten kräver språkkunskaper, vilket bekräftas i en ny rapport av Ratioforskaren Patrick Joyce. Han har jämfört Tysklands och Sveriges insatser för att integrera nyanlända på arbetsmarknaden i respektive land.

– Det tyska integrationssystemet betonar språket hårdare än det svenska. Tysklands integrationsprogram är sex månader långt och innehåller både språkträning och medborgarorientering. Kurserna tillhandahålls av privata aktörer eller civilsamhället och krävs för permanent uppehållstillstånd. Dessa kurser består nästan enbart av språkundervisning och följs av fortsättningskurser med yrkestyska i kombination med arbetsträning, sa Patrick Joyce under seminariet.

En annan lärdom för Sverige är vikten av tidiga insatser. Flyktingströmmen innebar kraftigt ökade handläggningstider i både Sverige och Tyskland. I Tyskland får dock de som bedöms ha stora chanser att få stanna, samma insatser som de som redan fått uppehållstillstånd, i form av kurser och arbetsmarknadsträning. En liknande lösning vore välkommen i Sverige, enligt Joyce.

Etableringsjobben välkomna

Nyligen kom arbetsmarknadens parter och staten överens om etableringsjobb, ett förslag som främst riktar sig till långtidsarbetslösa och nyanlända. Målet är att minst 10 000 personer ska komma i arbete. Enligt det nya förslaget ska arbetsgivarens lönekostnad uppgå till 8 400 kronor per månad, medan den statliga individersättningen ska uppgå till högst 9 870 kronor per månad.

Patrick Joyce välkomnade initiativet och underströk att Tyskland hittills i större utsträckning än Sverige lyckats involvera civilsamhället och arbetsmarknadens parter i integrationsarbetet.

– Tyska frivilligorganisationer gör stora sociala insatser och sköter en stor del av språkutbildningen. Tyska arbetsgivare tar ett stort ansvar för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden via egna praktik- och lärlingsprogram, sa Patrick Joyce.

Jakob Stenberg

Publicerad av Jakob Stenberg den 2018-03-12 - 10:41