Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Tunga aktörer sågar snabbspåren

Tunga aktörer sågar snabbspåren

Publicerat av Stina Bengtsson

Kritiken växer mot hur Arbetsförmedlingen hanterar snabbspåren för nyanlända. Många menar att myndigheten inte har inte levt upp till sina åtaganden och att arbetet går för långsamt. ”Erbarmligt dåligt”, säger Visitas vd Eva Östling. Arbetsförmedlingen ser dock optimistiskt på framtiden.

Snabbspåren för nyanlända går ut på att hitta nyanlända med utbildning och yrkeserfarenhet, validera dem till svenska förhållanden och få dem i arbete. Regeringskansliet skriver att ”Tanken med snabbspår är att hitta paketlösningar som passar branschens kompetensförsörjningsbehov. Snabbspåren handlar om att effektivisera kedjan av insatser fram till etablering på arbetsmarknaden”. När det första snabbspåret inleddes under hösten 2015 betonade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson att de leder till jobb inom bristyrken.

–Det bidrar till att arbetsgivare får möjlighet att få tag i rätt kompetens samtidigt som nyanlända får jobba i sitt yrke, sa hon.

13 branscher har inlett olika typer av valideringsprocesser inom snabbspåret, enligt Arbetsförmedlingens nulägesbedömning av arbetet från maj i år. I dagsläget är ungefär 80 000 personer inskrivna i Arbetsförmedlingen etableringsuppdrag. Drygt 3 500 har skrivits in i snabbspåret de senaste 18 månaderna, men så många är inte inskrivna samtidigt.

– I dagsläget är max 1 200 personer inskrivna i snabbspåret. Det är väldigt få i relation till antalet nyanlända. Det är viktigt att ha rätt förväntansnivå på storleken i den här typen av åtgärd, säger Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.

hamilton (002)

Edward Hamilton säger att snabbspåren liknar ett fiasko.

Edward Hamilton poängterar att snabbspåret inte har gett några större volymer. Och inte ens Arbetsförmedlingen vet säkert hur många av dessa som har kommit i jobb. Men bland dem som har gått i snabbspåret ett år rör det sig om mellan 23 och 52 procent, beroende på bransch, enligt Arbetsförmedlingens nulägesbedömning. Men dessa siffror har ifrågasatts från flera håll.

”Liknar ett fiasko”

– Det går alldeles för långsamt, säger Edward Hamilton. Det finns uppenbara implementeringsproblem, vilket till exempel resultatet i kockspåret visar. Ungefär 25 kockar finns i insatsen vid varje givet tillfälle och totalt har bara runt 130 skrivits in. Det är bra för de individer som trots allt får jobb, men i förhållande till att branschen saknar tusentals kockar är det småpotatis. Det liknar ett fiasko om man ser till de höga förväntningar som har kommunicerats.

Eva Östling, vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita, berättar att i början var entusiasmen stor och att hon deltog när arbetsmarknadsminister Ylva Johansson startade snabbspåren med pompa och ståt.

– Vi var först ut med vårt snabbspår, bland annat för att vi redan hade skapat ett valideringsverktyg tillsammans med Hotell- och restaurangfacket, säger hon.

”Fruktansvärt segt”

Idag är hon djupt kritisk till hur Arbetsförmedlingen har hanterat snabbspåret för nyanlända kockar.

– Det har varit fruktansvärt segt. Arbetsförmedlingen har inte genomfört matchningar av nyanlända som utlovat. Det har helt enkelt varit erbarmligt dåligt, säger hon.

MALMÖ 2015-09-25  Kocken Marina Persson visar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (t v) och Visitas VD Eva Östling (mitten) hur man på ett korrekt sätt använder förkläde i köket. På fredagen presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson det första så kallade snabbspåret - en ny arbetsmarknadsåtgärd. Snabbspåret är till för nyanlända kockar som lättare ska komma i arbete.  Foto Ola Torkelsson / TT / Kod 75777

Första snabbspåret presenterades i september 2015. Här visar kocken Marina Persson arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (t v) och Visitas vd Eva Östling (mitten) hur de på ett korrekt sätt använder förkläde i köket. Foto Ola Torkelsson / TT / Kod 75777

Visita och HRF har haft ett flertal möten med arbetsmarknadsministern, statssekreteraren och Arbetsförmedlingen. Emellanåt har tonläget varit högt.

– Arbetsförmedlingen har inte ens haft koll på siffrorna. Eftersom vi har vårt eget valideringsverktyg har vi haft full koll och kunnat se att de siffror myndigheten presenterat inte stämmer överens med verkligheten, berättar hon.

Allt för få i jobb

23 kockar har varit inne i snabbspåret i 13-15 månader. Enligt Arbetsförmedlingen har 35 procent av dem, det vill säga åtta personer, fått jobb.

– Det är allt för få, säger Eva Östling.

Efter påtryckningar från Visita och HRF har nu arbetsmarknadsministern tydligt markerat för Arbetsförmedlingen att det är dags att komma igång. I och med det har myndigheten hittat ett stort antal personer som skulle kunna testas för att kunna ingå i snabbspåret. Men där har det, enligt Eva Östling, stannat upp.

– Nu har Arbetsförmedlingen kallat till två nya möten, med såväl deras egen vice gd som med statssekreteraren. Det är alltså uppe på en mycket hög nivå. Men våra förväntningar är låga, säger hon.

Vill se fler enkla jobb

Eva Östling hade hellre sett andra lösningar, med det som ofta kallas enkla jobb, men som i själva verket är jobb med låga trösklar in, men som ställer höga krav på prestation.

– Det måste gå mycket fortare för människor att komma i arbete. Vi vill se regelrätta lärlingssystem, där människor får utbildning på arbetsplatserna. Men det måste så klart ske till en lägre kostnad än vad det kostar att anställa idag, säger hon.

Hotell- och restaurangfackets ordförande Malin Ackholt bekräftar bilden. Hon menar att det är ett stort problem för trovärdigheten kring snabbspåren att Arbetsförmedlingen inte lever upp till det åtagande de gjorde när snabbspåret inleddes.

HRF:s ordförande Malin Ackholt bekräftar Visitas bild.

HRF:s ordförande Malin Ackholt bekräftar Visitas bild.

– Parterna har tagit sitt ansvar, men Arbetsförmedlingen har inte levererat, säger hon. De måste hitta former för hur de kan arbeta med det här på ett bättre sätt.

Många omtag

Livsmedelsföretagen har inlett två snabbspår, ett för slaktare och styckare och ett för bagare. Där har det blivit många omtag. Karin Thapper, som är ansvarig för kompetensförsörjning hos Livsmedelsföretagen säger att det är i första hand organisatoriska problem hos Arbetsförmedlingen som har satt käppar i hjulet.

– Arbetsförmedlingen är inte riggad för att jobba mot företag, säger hon. När 14 000 arbetsförmedlare får i uppdrag att göra allt åt alla verkar resultatet bli att ingen riktigt tar ansvar. För att det ska fungera för våra företag behöver vi ha en eller två kontaktpersoner med ansvar, inte flera tusen.

Enligt Karin Thapper säger Arbetsförmedlingen att de vill lösa utmaningarna med snabbspåret, men att de inte vet hur de ska göra det. Enligt Karin Thapper har framgångsfaktorerna varit en tydligt ansvarsuppdelning, noggrannhet i alla led och en sammanhållande kedja där aktörerna har hållit tät kontakt med varandra.

– Ett av de största problemen är att framgången blir personberoende. Så fort vi får en kontaktperson som fungerar och ger resultat så får den personen nytt uppdrag inom myndigheten och då får vi börja om från noll igen, säger Karin Thapper.

”Ska inte vara så svårt”

Kompetensbristen inom bageri är förhållandevis liten men mycket viktig för branschen. Livsmedelsföretagens förhoppning är att snabbspåret ska leverera ungefär 50 bagare i hela landet.

– Det borde inte vara så svårt, säger Karin Thapper. När Arbetsförmedlingen arbetade efter den modell som vi inom branschen tagit fram, så hittades nio bagare bara i Södertälje och Haninge. Det borde finnas många fler i resten av landet.

Arbetsförmedlingen är inte riggad för att jobba mot företag, säger Karin Thapper på Livsmedelsföretagen.

Arbetsförmedlingen är inte riggad för att jobba mot företag, säger Karin Thapper på Livsmedelsföretagen.

Precis som Visita har Livsmedelsföretagen upprepade gånger haft kontakt med arbetsmarknadsministern och departementet.

– Jag tror att de kontakterna har varit avgörande för att vi har kunnat göra de undantag från Arbetsförmedlingens strukturer som vi ändå har kunnat göra, säger hon. Men på sikt måste vi får ordning på Arbetsförmedlingen, eller ett alternativ till Arbetsförmedlingen.

Välkomnar riksdagsbeslut

Svenskt Näringslivs Edward Hamilton håller med om att Arbetsförmedlingen behöver förändras.

– Vi har legat på för att få en genomgripande reform av Arbetsförmedlingen under lång tid. Vi välkomnar att riksdagen har fattat beslut om att göra om myndigheten i grunden, alternativt lägga ner den, säger han.

Trots alla problem fortsätter Livsmedelsföretagarna ändå att försöka. De har nu sökt nya pengar för att fortsätta de olika snabbspåren.

– Vi har bestämt oss för att ändå göra det här, säger Karin Thapper och poängterar att kompetensbristen är så betydande att det är viktigt att hitta alla vägar som leder till att människor kommer i arbete. Det är viktigt för både företagen och för de enskilda individerna.”

 

Välkomnar riksdagsbeslut

Svenskt Näringslivs Edward Hamilton håller med om att Arbetsförmedlingen behöver förändras.

– Vi har legat på för att få en genomgripande reform av Arbetsförmedlingen under lång tid. Det handlar om 75 miljarder kronor varje år till liten nytta. Vi välkomnar att riksdagen har fattat beslut om att göra om myndigheten i grunden och öppna för fler privata aktörer, alternativt lägga ner den, säger han.

Trots alla problem fortsätter Livsmedelsföretagen ändå att försöka. De har nu sökt nya pengar för att fortsätta de olika snabbspåren.

– Vi har bestämt oss för att ändå göra det här, säger Karin Thapper och poängterar att kompetensbristen är så betydande att det är viktigt att hitta alla vägar som leder till att människor kommer i arbete. Det är viktigt för både företagen och för de enskilda individerna.

Tappade kontakten

Även hos Trä- och Möbelföretagen (TMF) är det viktigt att få människor i arbete. Snabbspåret är inte bara ett sätt att fylla kompetensbristen utan också en möjlighet att göra en samhällsinsats, berättar Henrik Smedmark, som är utbildningsansvarig på TMF. När de först inledde samarbetet med Arbetsförmedlingen var det med stor entusiasm. Ganska snart tappade de dock kontakten med Arbetsförmedlingen.

Henrik

TMF:s Henrik Smedmark tycker att arbetet har varit för personberoende.

– Vi hade inte skrivit något avtal med myndigheten. Ändå var det plötsligt personer som registrerades som att de ingick i vårt snabbspår, säger han.

Efter ett drygt halvår gjorde TMF ett omtag tillsammans med Arbetsförmedlingen. Nu finns bättre kontakter och ett bättre avtal.

Personberoende

– Nu har vi faktiskt nått ett resultat över förväntningarna. Men det beror inte på Arbetsförmedlingen, för deras strukturer har inte fungerat. Istället beror det på enskilda personer inom myndigheten och på att vi har haft mellanhänder som har hanterat kontakterna mellan myndigheten, de nyanlända och företagen, berättar han.

Ministern kritisk

I början av maj i år fick Arbetsförmedlingen hård kritik från arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Hon ifrågasatte då bland annat resultaten för de nyanlända. Regeringen kommer nu att utse en överdirektör, som får i uppdrag att förbättra Arbetsförmedlingens resultat.

Irene Wennemo är statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet och en av Ylva Johanssons närmaste medarbetare. Hon har följt snabbspåren nära och menar att regeringen är mån om att de ska fungera.

Till skillnad från såväl branschorganisationerna som HRF menar hon att snabbspåren har kommit på plats snabbt. Hon poängterar att det är ett nytt sätt att arbete. Samtidigt konstaterar hon att Arbetsförmedlingen har identifierat förbättringsområden och inlett ett arbete med att stärka arbetet med snabbspåren, bland annat genom att förbättra sin regionala organisation.

Lära av framgångsfaktorer

– Det är viktigt att myndigheten fortsätter detta arbete i nära dialog med parterna. Det finns snabbspår som fungerar väl och det är viktigt att lyssna till vad som är framgångsfaktorer möjliga att dra lärdom av för andra spår, säger hon.

Hon kommenterar inte eventuella reformer av Arbetsförmedlingen, men säger att det är viktigt med ett fortsatt nära samarbete mellan myndigheten och arbetsmarknadens parter.

Irene Wennemo menar att det är viktigt att Arbetsförmedlingen har en nära dialog med arbetsmarknadens parter.

Irene Wennemo menar att det är viktigt att Arbetsförmedlingen har en nära dialog med arbetsmarknadens parter.

– Ett problem har varit och är fortsatt Arbetsförmedlingens upphandling av insatser till exempel yrkeskompetensbedömning och här är det viktigt att myndigheten vinnlägger sig om att göra allt den kan för att undanröja problem, säger hon.

Medveten om kritiken

Roy Melchert är chef för integration och etablering på Arbetsförmedlingen. Han är medveten om att det har funnits kritik från många håll.

– Det som inte har fungerat försöker vi lösa själva eller med parterna, säger han.

På senare tid har mötena mellan Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsdepartementet och parterna i det olika snabbspåren blivit fler och varit på olika nivåer.

Roy Melchert

Roy Melchert på Arbetsförmedlingen är medveten om kritiken.

– Vi vill verkligen hålla i och fortsätta det här, säger Roy Melchert. Och generellt går det framåt. Vi har betydligt bättre resultat nu än i höstas.

Roy Melchert menar att det finns flera steg i processen och att varje steg tar tid.

– Först ska vi hitta kandidater. Sedan ska nivån på deras kunskaper bedömas, till exempel genom validering. Därefter kan det bli aktuellt med kompletterande utbildning. Och sedan tar det ju kanske tid att få jobb när man väl är färdig med det, säger han.

Lovar inte resultat

Han poängterar också att vissa kanske behöver kompletterande utbildning. Och han säger att de har dragit lärdom av snabbspåret för kockar.

– Numera lovar vi aldrig ett antal som ska gå snabbspåret. Även om någon är kodad som till exempel kock i våra system så kan det visa sig att den personen kanske inte har det som krävs för att bli kock i Sverige. Därför kan vi inte heller veta hur många som är lämpliga baserat på systemet, förklarar han.

Mycket av den kritik som har framförts mot snabbspåren har handlat om att insatser har blivit för personberoende. Kritikerna menar att om någon del i snabbspåren har gått bra har det berott på en enskild arbetsförmedlare.

– Det är viktigt att vi möter upp med relevant kompetens på Arbetsförmedlingen. Därför jobbar vi nu för att skapa interna funktioner, så inte arbetet blir så personberoende som tidigare, säger Roy Melchert.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-06-14 - 15:42 #ARBETSLöSHET #ARBETSMARKNAD #POLITIK

Veckans mest lästa / delade

Tillsvidare eller tidsbegränsat

– vad är skillnaden?