Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Arbetsmarknadsnytt

Tuffa kollektivavtal hotar tidningarnas framtid

Tuffa kollektivavtal hotar tidningarnas framtid

Publicerat av Carl Göransson

Mediebranschen står mitt i en stor omställningsprocess och ökade kostnader är det sista som behövs. Ökar lönerna i de nya kollektivavtalen kommer tidningarna att behöva minska sina personalstyrkor, varnar Hans O Andersson som är förhandlingschef på Medieföretagen.

I sin roll som förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Medieföretagen, som är en del av Almega, följer han utvecklingen i mediebranschen på nära håll. Medieföretagen representerar 50 medlemsföretag med nästan 45 000 anställda. I den kommande avtalsrörelsen är han ansvarig för 20 kollektivavtal.

Mediebranschen genomgår just nu ett stålbad. Digitaliseringen har i grunden förändrat hur vi konsumerar nyheter och många tidningar har svårt att hänga med i utvecklingen. Den allt mer digitala nyhetsrapporteringen har medfört att de traditionella affärsmodellerna inte fungerar lika bra som de gjorde för tio år sedan.

Enligt Hans O Andersson kommer de nya kollektivavtalen vara extra viktiga. Många företag har redan problem med lönsamheten och har inte råd med ytterligare kostnadsökningar.

– En stor del av omsättningen är personalkostnader. Många företag har ansträngd ekonomi och ökar lönekostnaderna kommer det behöva mötas med att man rationaliserar mera. Det kommer innebära att de minskar personalstyrkan. Annars riskerar de gå omkull.

Och det kan han säga med säkerhet. Han är inte någon novis när det kommer till kollektivavtal. Han började som förhandlare för den dåvarande arbetsgivarorganisationen Grafiska Företagens Förbund redan 1989. Sedan 2009 är han förhandlingschef på Medieföretagen.

Utifrån sin mångåriga erfarenhet kan han konstatera att det blir kostsamt för de tidningar som inte hinner med i de snabba förändringarna i branschen. Under 2015 har bland annat lokaltidningarna Folket och Dagbladet, med sina säten i Eskilstuna respektive Sundsvall, lagt ner sin verksamhet på grund av bristande lönsamhet.

Enligt siffror från branschorganisationen Tidningsutgivarna minskade också antalet journalister på landets tidningsredaktioner med nära en tredjedel mellan åren 1992 och 2014. I stället tar digital nyhetsrapportering över.

– Vi står mitt i en strukturomvandling. Det kommer bli färre fasta journalisttjänster på redaktionerna, och det är frustrerande för dem som drabbas.

För att klara strukturomvandlingen anser Hans O Andersson att det är viktigt att kollektivavtalen förändras. De är ofta inflexibla och inte anpassade för dagens snabba tempo. Många av de förmåner och villkor som finns i avtalen kom till under en tid när mediebranschen såg annorlunda ut jämfört med i dag.

– Om vi tar dagspressen som exempel så hade tidningarna ofta oligopol, i vissa fall monopol, i sina områden. Det innebar att man kunde kosta på sig. Kollektivavtalen är skrivna för ett mycket mer statiskt samhälle.

Men att förändra kollektivavtalen kommer bli svårt. Möjligheten till stridsåtgärder ger facken ett oproportionerligt övertag och det försvårar omställningen för tidningsföretagen.

– Det finns en obalans i stridsåtgärderna och en ovilja att överge förmåner man kämpat sig till. Redan till synes små åtgärder kan få stor effekt på tidningarna. Ett varsel kan bli kostsamt och det innebär att facken lyckats få igenom ganska mycket i avtalsförhandlingarna.

Med föråldrade kollektivavtal som inte är anpassade till dagens mediebransch är Hans O Andersson också tydlig mot nya medlemsföretag.

– När vi ska ta in nya medlemmar måste vi förklara varför det är bra att ha kollektivavtal och det är ärligt talat svårt att peka ut fördelarna, både inom mediebranschen men även för tjänsteföretag generellt.

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2015-10-05 - 08:56 #ARBETSMARKNAD