Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Tudelningen fortsätter att öka

Tudelningen fortsätter att öka

Publicerat av Daniel Mellwing

Trots att sysselsättningsgraden ökar generellt ökar också tudelningen på arbetsmarknaden. En rapport från IFAU visar att det finns grupper på den svenska arbetsmarknaden som halkar efter. En annan rapport från SCB visar att utrikesfödda har kompetens som inte tas tillvara på arbetsmarknaden.

Mycket på den svenska arbetsmarknaden pekar i rätt riktning. Bland annat kommer fler och fler i sysselsättning. Men vissa grupper halkar efter och det ökar tudelningen på arbetsmarknaden. Unga med bristande studieresultat, äldre arbetslösa samt flykting- och anhöriginvandrade har mycket svårt att få arbete, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk värdering, IFAU.

Att Sverige har den lägsta lönespridningen och den lägsta andelen lågkvalificerade jobb inom EU är saker som sticker ut.

20 procent av ungdomarna och 40 procent av flyktinginvandrarna har betydande problem att få in en fot på arbetsmarknaden, visar rapporten.

– Det är inte troligt att situationen kan lösas genom ett enskilt ”alexanderhugg”. Varken förändrade lönekostnader, reformerat gymnasium eller åtgärder inom etableringen löser det helt, det behövs troligtvis förändringar på olika områden samtidigt, säger Lena Hensvik, en av rapportförfattarna, i ett pressmeddelande.

Nyligen diskuterades potentiella lösningar under ett seminarium arrangerat av den svenska Ilera-föreningen (International Labour and Employment Relations Association). Bland annat lyftes behovet av fler enkla jobb.

Utrikesföddas kompetens tas inte tillvara

En annan rapport från SCB visar att utrikesfödda inte bara har svårare att få jobb, utan även har kompetens som inte tas tillvara på arbetsmarknaden. För utrikesfödda som jobbar är matchningen mellan yrkets kvalifikationsnivå och den utbildning de har betydligt sämre än för inrikes födda.

År 2015 var 75 procent av utrikesfödda mellan 25-64 år med eftergymnasial utbildning förvärvsarbetande. Bland inrikes födda med eftergymnasial utbildning var den siffran 90 procent. Endast en procent inrikes födda med eftergymnasial utbildning var arbetslösa 2015, jämfört med sex procent bland utrikesfödda.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-06-05 - 10:03 #ARBETSMARKNAD

Veckans mest lästa / delade

Myter på

arbetsmarknaden