Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Christine Olsson

Tre av fyra företagare dömer ut inflationsmålet

Tre av fyra företagare dömer ut inflationsmålet

Publicerat av Redaktör

Inför avtalsrörelsen har Riksbanken vädjat parterna om löneökningar som kan hjälpa Riksbanken att nå inflationsmålet på två procent. Men en ny undersökning från Arbetsmarknadsnytt, utförd av SKOP, visar att 75 procent av företagen inte tror att målet går att nå.

De senaste åren har Riksbanken haft stora problem att nå inflationsmålet. Inflationstakten i Sverige har i princip varit obefintlig, liksom i stora delar av omvärlden. Men Riksbanken har gett sig in i avtalsrörelsen och vädjat parterna om löneökningar som kan hjälpa Riksbanken att nå inflationsmålet på två procent.

Frågan har varit känslig, inte minst eftersom den svenska modellen bygger på förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, utan inblandning från andra aktörer. Fortsatt låg inflation har också gjort att trovärdigheten för själva inflationsmålet har diskuterats.

Dessutom har arbetsgivarna betonat att exporterande företag måste förhålla sig till prisutvecklingen utomlands, höjda löner utan en produktivitetsutveckling riskerar att leda till urholkad konkurrenskraft. Det funkar inte att komma till utländska kunder och säga att man vill höja priserna bara för att Riksbanken vill nå ett inhemskt inflationsmål, resonerar man. Facken däremot har hakat på Riksbankens inflationsmål, och ser det gärna som en slags bottenplatta för sina lönekrav.

Men nu visar en ny undersökning som SKOP har gjort på uppdrag av Arbetsmarknadsnytt att företagen vänder Riksbankens inflationsmål ryggen. 600 företagare har intervjuats.

– Undersökningen visar två saker väldigt tydligt. Dels att företagarna inte tror att Riksbanken når inflationsmålet, dels att företagen vill löneförhandla på branschnivå.

– De allra flesta tror inte att målet kommer att nås under det kommande året. Bara vart sjätte företag tror att Riksbanken lyckas få upp inflationen till två procent. Men tre av fyra tror det inte, säger Sofia Hammarström, ansvarig för undersökningen på SKOP.

Hela 81 procent av de svarande vill att löneförhandlingarna ska baseras utifrån förutsättningarna i respektive bransch och inte utifrån Sveriges inflationsmål. 10 procent tycker att det ska baseras på inflationsmålet, 9 procent har ingen uppfattning.

94 procent av tillverkningsföretagen menar att arbetsgivarna ska löneförhandla baserat på sina branschförutsättningar.

En klar majoritet (64 procent) vill att löneförhandlingarna ska utgå från dagens faktiska inflation och inte Riksbankens inflationsmål om två procent. 20 procent har ingen uppfattning i frågan.

– Undersökningen visar inte på några större skillnader mellan storstad och mindre städer. Man kan inte heller se några direkt skillnader mellan branscher eller storleken på företagen. Överlag är synen densamma oavsett de faktorerna, säger Sofia Hammarström på SKOP.

 

Jakob Stenberg   Daniel Mellwing

 

Om undersökningen

SKOP har mellan den 8 och den 14 oktober 2015 intervjuat 600 företagare/företagsledare med minst en anställd om hur de ser på de kommande avtalsförhandlingarna.

Läs hela undersökningen

Redaktör

Publicerad av Redaktör den 2015-11-04 - 09:42 #AVTAL16

Veckans mest lästa / delade

Vad kostar du egentligen

för din arbetsgivare?