Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Maja Suslin / TT

TCO föreslår sänkt skatt på arbete

TCO föreslår sänkt skatt på arbete

Publicerat av Jakob Stenberg

TCO-ordföranden Eva Nordmark om enkla jobb, kompetenspåfyllnad och behovet av en skattereform.

Eva Nordmark är optimistisk. För tio år sen var TCO en organisation på tillbakagång och medlemsantalet sjönk drastiskt. Idag är läget ett annat och tillsammans har TCO:s 14 förbund närmare 1,4 miljoner medlemmar, bara 60 000 färre än LO.

– På 1940-talet hade vi 240 000 medlemmar och LO hade 1,1 miljoner. De senaste tio åren har TCO och Saco blivit större än LO. Många har en bild att de flesta fackmedlemmar är medlemmar i en partipolitisk fackförening, men det stämmer inte. Vi är helt fristående, säger Eva Nordmark.

Även om balansen mellan tjänstemän och arbetare har förändrats på senare tid betonar Eva Nordmark vikten av samarbete med både andra fackföreningar och arbetsgivarsidan.

– Vi vill arbeta tillsammans med LO. Vi gynnas ju inte av att andra tappar medlemmar, det är viktigt att vi alla växer och står stabilt. Det bygger också på att arbetsgivarna har stor trovärdighet och är starka i sin organisering och det är Svenskt Näringsliv duktiga på. Organisationsgraden är högre bland arbetsgivarna än hos facket. Parterna är måna om partsmodellen och vill utveckla den. Att vi inte är överens i alla förhandlingar ska inte tolkas som att parterna inte tror på modellen.

Även i synen på partsmodellens status råder optimism hos TCO. Eva Nordmark lyfter fram att modellen står sig väl och är rustad för framtiden. Men alla är inte lika positiva. Från flera håll hörs kritik gentemot parternas förmåga att minska den växande tudelningen på arbetsmarknaden och öppna fler vägar in för personer som idag står långt ifrån, framför allt för nyanlända och unga utan gymnasieutbildning.

Debatten om sänkta trösklar till arbetsmarknaden har dominerat debatten under det gångna året och lär fortsätta vara het under en överskådlig framtid. Från flera arbetsgivarorganisationer och riksdagspartier har förslag om enkla jobb med lägre ingångslöner förts fram.

– Den svenska modellen bygger på att parterna tar ansvar för lönebildningen och ser till att det är ordning och reda. De har ett ansvar för att se till att de som står utanför arbetsmarknaden kommer in. Men ju längre tiden går, desto mer ökar pressen på oss politiker att agera, sade nyligen Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson för Liberalerna, och förordade lägre ingångslöner som en väg framåt, säger Eva Nordmark.

Häromveckan presenterade LO sitt förslag om Utbildningsjobb, med utbildning kombinerat med jobb och lägre lönekostnader. Förslaget uppskattas beröra 50 000 personer.

– Jag var jätteglad över LO:s förslag på Utbildningsjobb. Det är en bra öppning och jag hoppas att LO och Svenskt Näringsliv kan komma överens. Vi har stort ansvar och har gjort saker som är väldigt bra, till exempel snabbspåren där våra förbund har varit väldigt aktiva med att skapa vägar in. Vi har många bristyrken i Sverige och många som har kommit hit har rätt kunskap.

– Alla nyanlända har olika förutsättningar. Det är allt ifrån personer med låg utbildning till personer med en specialistutbildning. Man får inse att det tar tid och att vi måste försöka skapa rätt förutsättningar för olika individer.

Hur ställer ni er till förslagen om fler enkla jobb?

– Vi har en ganska pragmatisk inställning. Det viktiga är att säkerställa att människor får möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och då krävs det olika insatser. Ett av våra förslag är Rut på jobbet. Det är ett sätt att snabbt få möjlighet att göra enklare arbetsuppgifter och att tillgodogöra sig svenska språket. Det viktiga är att man inte fastnar, utan stegvis kan få den utbildning som krävs och göra sin egen resa. Vi ställer oss helt emot att bygga upp en stor låglönesektor, det skulle inte löna Sverige över huvud taget.

Högst på TCO:s agenda står kompetensutveckling, både för den enskilde medlemmens och arbetsmarknadens skull. Eva Nordmark har krävt att regeringen ska ge universitet och högskolor ett omställningsuppdrag som innebär att de erbjuder utbildningar som anpassade efter både arbetsmarknadens behov och de yrkesverksammas behov av vidareutbildning. Men hittills har inte mycket skett.

– Det finns ett intresse hos regeringen och alla inser att vi har ett matchningsproblem. Samtidigt är positionerna låsta. Politikerna hörsammar väldigt mycket högskolornas krav på autonomi och det kan jag förstå. Men det är tydligt att vi har fått en ”programifiering” där man får mer pengar för program än för kortare kurser.

TCO har fört fram förslag på förändrad resurstilldelning och har en pågående dialog med högskolorna.

– Antalet kortare kurser har gått ned på senare tid. Nästan 80 procent av våra medlemmar säger att de vill fylla på kompetens inom ett år, resten inom fem år. De behöver kompetenspåfyllnad här och nu, säger Eva Nordmark.

En annan prioriterad fråga är behovet av en skattereform. Den senaste skedde under 1980-talet och har därefter reviderats åt olika håll, beroende på vilken regering som suttit i Rosenbad.

– Vi försöker se skatterna som en helhet. Utgångspunkten är att det var längesen den senaste skattereformen och varje regering vill in och pilla med sina hjärtefrågor. Det förstår vi, men den stora skattereformen genomfördes innan vi gick med i EU och idag ser det helt annorlunda ut. Vi vill se en blocköverskridande skattereform så snart som möjligt. Det handlar om hur vi kan säkerställa att skattesystemet i en ny tid gynnar ansvarstagande, företagande och en bra välfärd.

Framför allt vill TCO se skattesänkningar på arbete och höjningar på klimat och konsumtion.

– Ibland låter det som att företagen är den stora intäktskällan, men tittar man på statens totala intäkter är två tredjedelar skatt på arbete. Vi ser dessutom att det inte alltid är så att de som bor i kommuner med högst skatt har den bästa välfärden, snarare tvärtom. När vi ser den digitala utvecklingen i en global värld, måste vi säkerställa att vi får tillräckliga skatteintäkter.

Jakob Stenberg

Publicerad av Jakob Stenberg den 2017-03-21 - 10:44 #ARBETSMARKNAD #AVTAL17

Veckans mest lästa / delade

Vad kostar du egentligen

för din arbetsgivare?