Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Janerik Henriksson/TT

TCO föreslår RUT-på-jobbet

TCO föreslår RUT-på-jobbet

Publicerat av Jakob Stenberg

Att få nyanlända i arbete är en stor utmaning, men i utmaningen ryms också möjligheter. Det menar TCO som i en ny rapport presenterar flera förslag för underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Ett förslag är RUT-på-jobbet.

Utmaningen att skapa vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända har på kort tid blivit en av de viktigaste frågorna i den politiska debatten. Förra året sökte närmare 163 000 människor asyl i Sverige. Flera partier, arbetsgivarorganisationer och fackförbund har under de senaste veckorna presenterat lösningar för att komma till rätta med problematiken.

Senast i raden är Tjänstemännens centralorganisation, TCO, som i en ny rapport, ”Välkommen in!”, presenterar sju förslag för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden. I utmaningen ryms också stora möjligheter till en växande ekonomi och ett bättre samhälle, betonar TCO.

– Debatten är högljudd och tonläget är uppskruvat. Vår ambition är inte att presentera omfattande spektakulära förslag, utan att lägga fram konkreta lösningar här och nu. Flera saker måste hända och vara på plats innan det här året är slut, säger Samuel Engblom, rapportförfattare och samhällspolitisk chef på TCO.

Förenklade och utvecklade nystartsjobb för gruppen med lägst utbildning är ett av TCO:s förslag. Därför bör det administrativa krånglet för arbetsgivarna minska, exempelvis genom bättre samarbete mellan myndigheterna.

– Det är även viktigt att nystartsjobben och instegsjobben sprids till fler branscher. Idag finns det bara i ett fåtal branscher, men inom de branscherna finns det väldigt många och det kan leda till problem, säger Samuel Engblom.

TCO menar att den konstruktiva diskussionen kring RUT-avdraget var viktig och att tankesättet bör utvecklas ytterligare. Därför föreslår man RUT-på-jobbet.

– Det handlar inte om en expansion av själva avdraget utan att sättet att tänka sprids till andra delar än hemmet. Att man utför arbetsuppgifter på ett kontor som idag inte utförs alls eller utförs av en överkvalificerad person, vilket är slöseri av resurser. Arbetsuppgifterna för RUT-på-jobbet kan handla om att se till att det finns papper i skrivaren eller ansvar för olika utskick.

– Egentligen finns det inget som hindrar att detta sker idag, men det krävs en ansträngning för att det ska hända något. Vi har haft möte med exempelvis Hemfrid och de visade intresse för förslaget, säger Samuel Engblom och betonar att även bemanningsföretag kan spela en viktig roll.

RUT-på-jobbet skulle kunna ske genom subventionerade anställningar och att de företag som idag vänder sig mot privatpersoner också vänder sig till arbetsgivare, enligt TCO.

En mer specialiserad arbetsförmedling är ytterligare en central komponent för att underlätta för nyanlända på arbetsmarknaden. TCO föreslår därför att ansvaret för nyanlända läggs på specialiserade team av arbetsförmedlare som matchar till praktik, yrkeskompetensbedömningsplatser, utbildning och arbete.

– Specialiserade arbetsförmedlare skulle kunna koncentrera sig på att ge rätt råd och bra service för arbetsgivare, istället för att det ansvaret läggs på alla arbetsförmedlare, säger Samuel Engblom.


TCO:s förslag:

  • Öka möjligheterna till tidiga insatser innan uppehållstillstånd och kommunplacering.
  • Ta tillvara nyanländas kompetens och erfarenhet.
  • Förenkla och utveckla nystarts- och instegsjobben.
  • Inför RUT-på-jobbet och beredskapsjobb.
  • Specialisera förmedlingen och förenkla för arbetsgivarna.
  • Låt inte övergången till tillfälliga uppehållstillstånd försvåra etableringen på arbetsmarknaden.
  • Skapa fler ingångar till utbildning.

Jakob Stenberg

Publicerad av Jakob Stenberg den 2016-03-08 - 13:45 #ARBETSMARKNAD

Veckans mest lästa / delade

Att sluta på en

arbetsplats