Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: TT

Svensk Handel: Digitaliseringen kräver modernare kollektivavtal

Svensk Handel: Digitaliseringen kräver modernare kollektivavtal

Publicerat av Jakob Stenberg

E-handel och digitalisering ritar snabbt om verkligheten för svenska handlare. Svensk Handels recept för att möta utmaningen är digitala strategier, ökad lönespridning och ett modernt lageravtal. ”Idag har vi en väldigt sammanpressad lönestruktur där en person som har jobbat 10-15 år i branschen inte tjänar nämnvärt mer än en oerfaren 19-åring”, säger Karin Johansson, vd Svensk Handel.

Med ökad e-handel och internationell konkurrens har förutsättningarna för svensk handel förändrats på kort tid. I en tid då branschen snabbt förändras, kan man undra hur svensk handel kommer att se ut 2025. Det gjorde åtminstone Svensk Handel under ett välbesökt seminarium där rapporten ”Det stora detaljhandelsskiftet” presenterades.

– Handeln har alltid varit utsatt för strukturomvandling, skillnaden idag är hastigheten. Vi märker en kraftig e-handelstillväxt. Idag handlar det främst om böcker, elektronik och liknande, medan exempelvis apoteksvaror inte kommit lika långt. Det finns med andra ord mycket potential kvar. Det råder ingen tvekan om vart vi är på väg, personer under 50 år handlar mer på nätet än personer över 50 år, sade Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel och rapportförfattare.

Snabbt har utvecklingen även gått utomlands och en ny konkurrens har uppstått, både från europeiska länder, men också från USA och Kina.

– Sverige var tidiga i digitaliseringen, men flera länder har gått om oss. Dessutom ser villkoren olika ut. Exempelvis har tyska Zalando ingångslöner som är 70 procent av de svenska.

Arnberg presenterade två tänkbara scenarier för 2025: ett där e-handeln växer till 20 procent, ett där den växer till 30 procent. Oavsett scenario kommer e-handelns omfattning öka och butikernas minska.

– Butikerna försvinner inte, men de kommer behöva digitala strategier, sade han.

Omvärlden skriver facit. Det betonade Mia Brunell Livfors, koncernchef och vd på Axel Johnson AB. Koncernen har närmare 20 000 anställda och äger varumärken i flera olika branscher, från teknikhandel till matjätten Axfood.

– Det här är den största förändringen som vi har upplevt på 50, kanske 100, år. Det går inte att stoppa teknologin, vi har inget val, sade hon.

Mia Brunell Livfors lyfte fram att kunderna blir allt mer välinformerade, använder nya plattformar som inte har fysiska lager, och blir allt mer värderingsbaserade i sin konsumtion. När hjulen snurrar fort måste företagen hänga med. Om 10 år utgörs 50 procent av koncernens verksamhet av saker som den inte gör idag, enligt Mia Brunell Livfors.

– Det är bra att vara paranoid. Annars får man inte tillräcklig information.

Karin Johansson, vd Svensk Handel, påpekade att handeln omsätter närmare 500 000 personer och är den enskilda bransch som i högst utsträckning måste förtjäna sina kunder varje dag. Det är en utmaning både på sikt och i närtid, inte minst under den kommande avtalsrörelsen.

– Vi behöver ökad lönespridning för att göra branschen mer attraktiv. Idag har vi en väldigt sammanpressad lönestruktur där en person som har jobbat 10-15 år i branschen inte tjänar nämnvärt mer än en oerfaren 19-åring.

Hon efterfrågade även kollektivavtal som öppnar upp för olika flöden på arbetsplatsen och som ser branschen som en helhet.

– Logistik blir allt viktigare. Det lageravtal vi har härstammar till stora delar från 1930-talet när man jobbade mellan åtta till fyra varje dag. Så ser det inte ut längre. För att hänga med krävs ett modernt lageravtal. Men jag är optimistisk och hoppas på samsyn, sade Karin Johansson.

Jakob Stenberg

Publicerad av Jakob Stenberg den 2017-01-20 - 14:12 #ARBETSMARKNAD #AVTALSRöRELSE #KOLLEKTIVAVTAL

Veckans mest lästa / delade

Vad kostar du egentligen

för din arbetsgivare?