Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Svensk ekonomi på väg att mattas av

Svensk ekonomi på väg att mattas av

Publicerat av Daniel Mellwing

Svensk ekonomi går som tåget. Det är bilden som har förmedlats i media den senaste tiden. Men under ytan finns tendenser som tyder på en avmattning, visar Industrirådets senaste rapport.

Den globala BNP-tillväxten och produktivitetstillväxten har varit långsammare än innan finanskrisen, skriver partsekonomerna Mats Kinnwall, Industriarbetsgivarna, Tobias Brännemo, Unionen, Anders Rune, Teknikföretagen och Erica Sjölander, IF Metall i sin rapport. I rapporten bedömer de den svenska industrins ekonomiska förutsättningar i en global kontext. De ser en svagare trend i världshandeln och en långsammare tillväxt i arbetskraften.

– Jag brukar prata om att vi har ett nytt normalläge. Den avtagande globala tillväxttrenden är inget konjunkturfenomen, utan ett trendfenomen. Att ekonomins långsiktiga tillväxtkraft bromsar in är det som i grunden är avgörande för exportindustrin. Att ekonomin ändå växer beror mycket på de enorma gratispengar som centralbankerna under lång tid har pumpat in, säger Mats Kinnwall.

Svensk industri verkar på världsmarknaden och påverkas därför i hög av vad som händer på den globala marknaden. Det rimliga på lite sikt är därför att Sverige anpassar sig till den globala trenden och bromsar in. Och Sverige uppvisar redan nu likartade mönster som resten av industrivärlden, enligt ekonomerna.

”Tillväxttoppen har passerats i samband med årsskiftet 2015/2016”, skriver de.

Låg eller negativ tillväxt

När det gäller produktionsutvecklingen går motorfordonsindustrin fortfarande bra, medan exempelvis maskinindustrin har det väldigt tufft. Enligt rapporten har flertalet branscher haft en låg eller negativ tillväxt efter 2010.

”Jämfört med industrin i OECD och Euroområdet har den svenska industrin haft en sämre utveckling efter återhämtningen 2010”, skriver ekonomerna.

Den direkta sysselsättningen i industrin sjunker, men sektorns kopplingar till andra sektorer har blivit starkare. ”Industrin skapar en stor indirekt sysselsättning i andra sektorer”, står det i rapporten.

Sverige närmar sig omvärlden

Efter finanskrisen har den globala produktivitetsutvecklingen varit svag. Utvecklingen för svensk industri har varit starkare under 2015, men har nu börjat närma sig omvärlden.

De svenska arbetskraftskostnaderna ligger högre än i Västeuropa och Euroområdet, dock lägre än i Tyskland. Ökningstakten i Sverige har under lång tid varit högre än i omvärlden, även om det har skett en nedväxling jämfört med perioden före finanskrisen. De senaste åren har investeringarna varierat kraftigt mellan olika länder. För svensk industri har investeringarna ökat under senare år.

Sammantaget bedömer ekonomerna att gapet till omvärlden kommer att slutas. Mycket pekar på att tillväxttoppen är passerad och att Sverige är på väg att rätta in sig i fållan igen.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-06-15 - 12:48 #KONJUNKTUR

Veckans mest lästa / delade

Arbetsfred

eller konflikt?