Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Stråth: ”6F:s agerande ett uttryck för historielöshet”

Stråth: ”6F:s agerande ett uttryck för historielöshet”

Publicerat av Jakob Stenberg

Löneutvecklingen i Sverige har varit god, men i framgången ryms problem. Ett sådant är historielöshet. ”Jag upplever att man inte längre är lika mån om att vårda lönebildningen eftersom man inte kan historien”, säger Claes Stråth, tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Claes Stråth lämnade i somras rollen som Medlingsinstitutets generaldirektör, men har knappast lagt skorna på hyllan. I egenskap av ordförande för den svenska Ileraföreningen, med syftet att vara en mötesplats för parter, politik och forskning, befinner han sig alltjämt i den arbetsmarknadspolitiska diskussionens epicentrum. Och det blir en del medlande än idag för mannen som arbetat som medlare sedan 1994, med en rad uppmärksammade fall i bagaget.

Utöver formella uppdrag ägnas mycket tid åt att diskutera frågor på arbetsmarknaden. I början av året skrev han tillsammans med Medlingsinstitutets tidigare chefsjurist Kurt Eriksson en uppmärksammad artikel i Dagens Industri tillsammans med rubriken ”LO hotar svenska modellen”.

– Det var inte vi som satte den rubriken, men hur som helst. Överraskande få blev arga, de flesta säger att det är helt rätt. Det enda negativa kritik jag fick var debattsvaret från 6F, men de svarade på helt andra frågor än de jag tog upp, säger Claes Stråth.

Upprinnelsen till debattinlägget var den spruckna LO-samordningen och de konsekvenser som det bland annat fått  i form av 6F:s krav som går betydligt längre än facken inom industrins. I sitt svar skrev företrädare för 6F att Medlingsinstitutet motverkat rättvisa löner och att de ”hoppas att Medlingsinstitutet med en ny ledning förmår anpassa sin verksamhet efter den nya verklighet som råder efter en sprucken LO-samordning”.

Kan 6F:s försök att sätta press på Medlingsinstitutets nya ledning funka?

– Om jag ska spekulera så tror jag att det kan få direkt motsatt effekt. Man kan uppfatta deras svar på vår debattartikel som att de anser att Stråths regim var ett helvete, men nu har de stora förhoppningar på ett nytt mer förstående gäng.

Han har vant sig vid kritik.

– Det är naturligt och ingår i jobbet. Men definitionen av en fungerande lönebildning är samma nu som tidigare. Tittar man på de som är Medlingsinstitutets uppdragsgivare, regeringen och riksdagen, så har jag aldrig fått kritik eller fått synpunkter därifrån på hur jag ska agera. Jag har alltid varit helt självständigt gentemot makten, säger Claes Stråth.

När 6F presenterade sina avtalskrav i slutet av förra året framkom det att fackförbunden inte känner sig bundna av märket. Claes Stråth befarar att förståelsen för märkets betydelse har försvunnit på flera håll i den pågående avtalsrörelsen.

– Det har alltid varit en kamp. En av uppgifterna när jag skulle sluta på Medlingsinstitutet var att försöka bota lite av den historielöshet som finns. Vi lade ut intervjuer på hemsidan med personer som varit med och det resulterade i en bok, Evigt ung svensk modell?. Att bota historielösheten är oerhört viktigt. Många av de som kommer in nu har inte en aning om vad som hände under 1970- och 1980-talet, med exempelvis försämrad konkurrenskraft, fyra devalveringar, ett stopp-paket som ledde fram till att regeringen fick avgå, och senare uppkomsten av Industriavtalet och Medlingsinstitutets bildande, säger Claes Stråth.

Så 6F:s krav är ett utryck för historielöshet?

– Ja, det är det. Det är även lite udda att det inom 6F finns fackförbund som har de bästa lönerna bland alla LO-förbunden. Inom 6F finns det grupper som har de bästa villkoren, medan andra grupper har glädje av att de fått ett utfall som styrts av märket även om de inte har stöd av marknadskrafter.

Han betonar att utvecklingen på arbetsmarknaden varit god, med stabil reallöneutveckling och få konflikter.

– Men i framgången ryms alltid problem. Vi svenskar har blivit är så övertygade att vi ska ha reallöneökningar och inget bråk. Jag upplever att man inte längre är lika mån om att vårda lönebildningen eftersom man inte kan historien. Därför är det viktigt att beskriva vad som gick fel tidigare, eftersom allt färre som är med idag var med då, säger Claes Stråth.

Jakob Stenberg

Publicerad av Jakob Stenberg den 2016-02-29 - 12:00 #AVTAL16

Veckans mest lästa / delade

Myter på

arbetsmarknaden