Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Jernkontoret

Ståltullar hotar svenska och amerikanska jobb

Ståltullar hotar svenska och amerikanska jobb

Publicerat av Anders Carlsson

I dag exporterar Sverige cirka tio procent av den samlade stålproduktionen till USA. Om den exporten hotas, påverkar det så många som 45 000 arbetstillfällen i Sverige. ”Tullar och handelsrestriktioner är kontraproduktiva och slår lika mycket mot den egna industrin”, säger EU-kommissionären Cecilia Malmström.

Är globaliseringen och världens frihandel verkligen hotad, eller är det mest prat? Det var rubriken på EU-kommissionär Cecilia Malmströms seminarium på Ohlin Institutet i Stockholm och en rubrik som plötsligt fått full sprängkraft.

– Det är ett sorgligt utspel från president Trumps sida och ett utspel som, om det sätts i verket, kommer att få olyckliga konsekvenser för näringslivet både i USA och inom EU, slog hon fast i sitt inledningsanförande.

Tullar på 25 procent på stål och tio procent på aluminium skulle också slå direkt mot den svenska stålindustrin och arbetstillfällena här hemma. Sverige är ett exportberoende land och räknas som en av de 6 – 7 viktigaste stålproducenterna inom EU. Cirka 90 procent av den samlade svenska stålproduktionen går på export, varav tio procent till USA. Det gör USA till den näst viktigaste marknaden efter Tyskland. Det är en handel värd cirka fyra miljarder kronor per år. Stålindustrin är också en stor arbetsgivare som direkt sysselsätter 15 000 personer och indirekt närmare 45 000 personer.

– Det går i nuläget inte att säga om de svenska jobben kommer att påverkas av Trumps beslut, men vi hoppas naturligtvis på konstruktiva lösningar så att jobben inte drabbas alls, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på branschorganisationen Jernkontoret.

Men det är inte bara den svenska arbetsmarknaden som drabbas om de nya tullarna sätts i verket. År 2002 genomförde president George Bush en motsvarande höjning av ståltullarna i USA. Den avblåstes efter en tid men enligt analyser i efterhand kostade den så många som 200 000 arbetstillfällen i USA. Alltså i den bransch som tullarna skulle skydda.

– Därför vet vi att tullar och handelsrestriktioner är kontraproduktiva och slår lika mycket mot den egna industrin, fortsatte Cecilia Malmström och pekade på att det är inte enbart det amerikanska utspelet som oroar.

Brexit, situationen i Kina, de frostiga förbindelserna med Ryssland, isolationistiska strömningar i en del europeiska länder, alla de påverkar de frihandeln och företagens exportmöjligheter. Och i förlängningen av det – jobben.

– Vi har kort sagt att göra, vi som arbetar för ökad frihandel och fri rörlighet. Inte bara för Sveriges skull, utan för hela världsmarknaden

Anders Carlsson

Publicerad av Anders Carlsson den 2018-03-08 - 15:51 #ARBETSLöSHET #POLITIK

Den svenska modellen

– från 1938 till idag