Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Städföretag brottas med höga ingångslöner

Städföretag brottas med höga ingångslöner

Publicerat av Daniel Mellwing

Det är märkligt att städbranschen har fått en låglönestämpel, trots att ingångslönerna är långtifrån låga, betonar Eira Järvi, grundare Fix Cleaning Service i Göteborg. ”Ingångslönen för en helt outbildad person ligger på 21 100 kronor i månaden”, säger hon.

160 000 personer sökte asyl i Sverige förra året och siffran spås vara hög även i år. Arbetslösheten bland utrikes födda är betydligt högre än hos övriga befolkningen och gapet växer, enligt Arbetsförmedlingen. Många av de som kommer saknar utbildning och kunskaper i det svenska språket och har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Men på städföretaget Fix Cleaning Service i Göteborg har många fått chansen. Företaget har i dag 35 anställda, varav 90 procent är utrikes födda.

– Fyra av fem arbetstillfällen skapas av mindre privata företag. Om vi ska klara av att behålla vårt välfärdssamhälle – ett samhälle som strävar efter att inkludera alla medborgare – så måste vi se till att alla får jobb. Det finns inget viktigare just nu, säger grundaren Eira Järvi.

Men städbranschen har länge brottats med lönsamhetsproblem. Det är viktigt att vi pratar om kostnaderna för företagen nu, och tar dem på allvar, betonar hon.

– Våra tjänster är oumbärliga för samhället, men ingen vill egentligen betala för dem. Mycket på grund av att kommunerna har varit normsättande och pressat ned priserna till helt galna nivåer. Genomsnittsvinsten för ett städbolag ligger i dag på runt fyra procent, och den främsta anledningen är att vi har så höga personalkostnader.

Det är märkligt att städbranschen har fått en låglönestämpel, trots att ingångslönerna är långtifrån låga, konstaterar hon. Ingångslönen för en helt outbildad person ligger på 21 100 kronor i månaden, berättar hon.

– Vi behöver sänkta kostnader. Pressa inte upp ingångslönerna mer, höj inte avgifterna för unga och förstör inte möjligheter som Rut- och Rot-avdrag. Tänk tvärtom och var kreativa. Vi måste göra allt vi kan för att skapa jobb och få in mer skattepengar till vår gemensamma kassa, säger hon.

Eira Järvi påpekar att de flesta andra yrken ställer krav på ett gymnasieval i botten, till skillnad från städyrket där det inte ser ut så. Städföretagen får därför i hög grad utbilda sin egen personal. För Fix Cleaning Service tar det tre till sex månader att fullt internutbilda och få igång en nyanländ som städare.

– Vår bransch är fantastisk och har alla möjligheter att vara ett steg in på arbetsmarknaden, och just nu behövs verkligen våra jobb. Men då måste kraven på oss ändras, säger hon.

En tredjedel av företagets städtjänster utförs åt kommuner. Kommunerna kräver ofta att personalen ska ha minst två års utbildning och bra svenska, men de betalar långt under vad en erfaren person kostar, berättar Eira Järvi.

– Vi rekryterar personal, vårdar den, utbildar den och får fyra procent i vinst som tack. Med dessa fyra procent ska vi sedan ha miljöbilar, bra lokaler, personalvård, utbildningar, arbetsledning, språkutbildning, god arbetsmiljö, ledningssystem, certifieringar, miljöarbete, utvecklingsarbete och så vidare. Det går inte ihop, säger hon.

Eira Järvi menar att städföretagens kostnadskaka är orimligt stor och gör det svårt att anställa till exempel unga och nyanlända.

– Man ska givetvis kunna leva på en bra nivå med sin ingångslön. Men det måste också finnas en förståelse för vad personalen slutligen kostar företagen. Vi behöver kreativa lösningar, säger hon.

Fokus i avtalsrörelsen, och på det politiska planet, måste anpassas till verkligheten, menar hon. Många står utanför arbetsmarknaden och situationen kräver att vi tar ansvar för skapandet av arbetstillfällen, betonar hon.

– Det går inte att stirra sig blind på hur många procent ingångslönen ska höjas utan att någonsin titta på konsekvenserna. De senaste tio åren har ingångslönerna höjts medan kommunernas inköpspriser gått ned avsevärt. Hur går denna matematik ihop? säger hon.

– I 90 procent av fallen upphandlar kommunerna städning till lägsta pris. När vi städar hos kommunen till ett pris som understiger vår lönekostnad för personalen så kommer vi slutligen att gå i konkurs. Vem tar hand om våra anställda då?

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2016-02-19 - 11:27 #ARBETSMARKNAD #AVTAL16

Arbetsfred

eller konflikt?