Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Splittrad bild av läget inom industrin

Splittrad bild av läget inom industrin

Publicerat av Redaktör

Omvärldens inbromsning försämrar prognosen även för Sverige. I år begränsas utsikterna för industrin till tre procent i produktionstillväxt och trenden spås förstärkas under nästa år. Det konstaterar en rad ekonomer inom industrin.

För första gången presenterar Industriarbetsgivarna, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen samt Teknikföretagen en gemensam ekonomiprognos om läget på världsmarknaden och utsikterna för den svenska industrin. Tanken är att en ny konjunkturanalys ska tas fram en gång i halvåret.

För en liten exportberoende nation som Sverige spelar den globala utvecklingen en central roll.

– Tillväxttakten har gått ner. Världsekonomi har växlat in på ett långsammare spår och mycket tyder på att det fortsätter så under de kommande åren. De höga nivåer vi såg innan finanskrisen var nog snarare undantag än något vi bör förväntas oss snart igen, sade Mats Kinnwall, chefekonom på Industriarbetsgivarna, när rapporten presenterades.

I USA viker investeringarna, EU fortsätter gå trögt och i Kina är läget osäkert. Även recessioner i Brasilien och Ryssland samt ett eventuellt brittiskt utträde ur EU kan ytterligare påverka utvecklingen. Enligt industriekonomerna har den svenska tillväxttoppen med största sannolikhet passerats. ”Sidledes utveckling” visade sig vara ett gångbart ord för att beskriva läget för stora delar av den svenska industrin.

– Riksbanken har gödslat hemmaekonomin, vilket inte är hållbart i längden. Ny data visar att Sverige håller på att normaliseras gentemot omvärlden, menade Mats Kinnwall.

Även om ekonomerna spår minskad efterfrågan inom svensk industri så betonades att varje bransch är unik och har sina egna förutsättningar. Bilindustrin går som tåget och inom massa- och pappersindustrin finns omfattande investeringsplaner framöver.

Samtidigt stannar trävaruindustrin upp och stålbranschen befinner sig i ett tufft läge där Kina har en överproduktion av statligt subventionerat stål. När stålet exporteras dumpas priserna på världsmarknaden. Flera länder har därför infört antidumpningstullar gentemot det kinesiska stålet.

Carl Eckerdal, chefekonom Livsmedelsföretagen, betonade att den globala konkurrensen ökar även för livsmedelsbranschen. Produktionen har gått ned 20 procent på sex år och antalet anställda i branschen spås minska framöver.

Redaktör

Publicerad av Redaktör den 2016-05-27 - 13:07 #KONJUNKTUR