Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Arbetsfred

eller konflikt?

Kapitel av :

Varsel

Innan en stridsåtgärd får vidtas måste den varslas. Motparten ska varslas minst sju arbetsdagar i förväg. När det varslas om konflikt tillsätter Medlingsinstitutet oftast två medlare, ibland flera.

Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som har ansvar för att medla i arbetsmarknadskonflikter och verka för en väl fungerande lönebildning. Medlarnas uppgift är att försöka få till stånd en överenskommelse mellan parterna och bevara arbetsfreden. Men det kan inte ske till vilket pris som helst, medlarna ska också verka för avtal som är förenliga med en väl fungerande lönebildning.

Föregående kapitel

Ibland kom...

Nästa kapitel

Strejk

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta