Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Att sluta på en

arbetsplats

Kapitel av :

Uppsägning

En uppsägning är krävande för både arbetsgivare och anställd, men inte lika dramatisk som ett avsked. En uppsägning ska alltid vara saklig och kan göras på två grunder: arbetsbrist eller personliga skäl.

  • Arbetsbrist – Arbetsbrist uppstår normalt om behovet av personal minskar i och med en omstrukturering eller minskade inkomster för företaget. Arbetsbrist betyder inte nödvändigtvis att det behöver vara brist på arbetsuppgifter utan kan innebära brist på finansiella medel. När uppsägningar på grund av arbetsbrist ska ske upprättas så kallade turordningslistor enligt de regler som finns i lagen om anställningsskydd. Principen för dessa är att den som sist är anställd också är den som först får sluta.
  • Personliga skäl – Personliga skäl kan utgöra saklig grund för uppsägning.
    Att bli uppsagd på grund av personliga skäl innebär att uppsägningen är relaterad till arbetstagaren som person. Det kan bland annat handla om misskötsamhet, samarbetssvårigheter, inkompetens eller dåliga arbetsprestationer.

 

Föregående kapitel

Avsked

Nästa kapitel

Uppsägning...

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta