Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Att sluta på en

arbetsplats

Kapitel av :

Uppsägning utan saklig grund

Kravet på saklig grund är oklart och skapar osäkerhet för företag, vilket innebär att det ibland blir fel när uppsägning sker. Om en anställd sägs upp utan saklig grund ges arbetstagaren möjlighet att gå till domstol för att ogiltigförklara uppsägningen enligt lagen om anställningsskydd, något som kan bli mycket dyrt för det enskilda företaget. Om det uppstår en tvist kring om en uppsägning är giltig eller inte upphör anställningsförhållandet inte förrän domstol hunnit pröva frågan.

Även om en uppsägning är ogiltig och underkänns av domstol kan arbetsgivaren vägra att rätta sig efter domen, och således inte låta den anställde komma tillbaka till arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan då bli skyldig att betala höga skadestånd: 16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid, 24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års anställningstid och 32 månadslöner vid minst tio års anställningstid.

Föregående kapitel

Uppsägning...

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta