Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Tillsvidare eller tidsbegränsat

– vad är skillnaden?

Kapitel av :

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning, eller fast anställning som den ibland felaktigt kallas, är normen på svensk arbetsmarknad. En tillsvidareanställning har inget slutdatum, till skillnad från en visstidsanställning, utan löper tills vidare.

En tillsvidareanställning går att avsluta men vid en uppsägning från arbetsgivarens krävs att det antingen förekommer arbetsbrist eller så kallade personliga skäl. Om arbetstagaren misskött sig kan det bli aktuellt med avsked, förutsatt att den anställde grovt åsidosatt sina åtaganden gentemot arbetsgivaren.

För att den anställde ska kunna avsluta sin anställning räcker det oftast med att anställningsavtalet sägs upp med en månads framförhållning, även om uppsägningstiden ibland kan vara längre.

Föregående kapitel

Olika anst...

Nästa kapitel

Tidsbegrän...

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta