Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Arbetsfred

eller konflikt?

Kapitel av :

Strejk

Strejk innebär att ett fackförbund beslutar att deras medlemmar på en arbetsplats ska lägga ner sitt arbete för att sätta press på arbetsgivarsidan vid en konflikt. En strejk får nästan alltid snabbt allvarliga följdverkningar för de drabbade företagen. Ofta drabbas också tredje man, det vill säga allmänheten, av de strejker som facket utlyser.

Det är inte olagligt för en arbetstagare att utföra sina arbetsuppgifter under en strejk. Strejken är ytterst en konflikt mellan facket och arbetsgivaren, inte mellan de anställda och arbetsgivaren. Enligt fackets stadgar är deras medlemmar skyldiga att delta i en varslad strejk, men en arbetstagare är inte enligt lag skyldig att delta i de konfliktåtgärder facket vidtar.

Fackförbunden betalar ersättning till de medlemmar som strejkar och inte får lön. Arbetsgivarnas organisationer betalar ersättning till de företag som blir utsatta för en strejk. Både fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna har byggt upp kapital för detta.

Föregående kapitel

Varsel

Nästa kapitel

Blockad

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta