Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Kollektivavtalat

och klart

Kapitel av :

Semester

Enligt semesterlagen ska alla som arbetar heltid ha fem veckors betald semester varje år, men ibland kan ett kollektivavtal ge den anställde ytterligare semesterdagar. Vid sidan av detta lägger även arbetsgivaren undan semesterlön, en extra ersättning som betalas ut i anslutning till semesterledighet. Om den anställde inte får en fast månadsersättning för sitt arbete, utan istället arbetar på timbasis eller är anställd under en kortare period, får man istället semesterersättning om minst 12 procent.

Föregående kapitel

Arbetstid

Nästa kapitel

Andra vill...

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta