Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Vad kostar du egentligen

för din arbetsgivare?

Kapitel av :

Personalkostnaden – den enskilt största kostnaden

I många företag är personalkostnaden den enskilt största kostnaden. Utöver din månads- eller timlön ska arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifter, pensionsavsättning, semester, försäkringar och eventuellt ytterligare poster enligt lag och kollektivavtal. Arbetsgivarens kostnad för en arbetstagare är betydligt högre än vad som syns i lönekuvertet.

När kollektivavtalen omförhandlas är det inte bara lönen som diskuteras, utan även andra kostnader kan ligga på förhandlingsbordet. Parterna förhandlar om allt från hur hög semesterersättningen ska vara till om det ska betalas ut övertidsersättning eller om den ska ingå i lönen.

Kostnaderna för arbetsgivaren vid sidan av lönen är många. Har du koll på vad din arbetsgivare egentligen betalar för dig?

Nästa kapitel

Lön

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta