Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Tillsvidare eller tidsbegränsat

– vad är skillnaden?

Kapitel av :

Olika anställningsformer

Olika företag möter olika utmaningar och för att det ska bli lättare att hitta en lösning som passar verksamheten finns det en rad olika anställningsformer att tillgå. De olika anställningsformerna regleras i lagen om anställningsskydd, som även innehåller bestämmelser om anställningstrygghet, avsked och uppsägningar.

Nästa kapitel

Tillsvidar...

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta