Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Myter på

arbetsmarknaden

Kapitel av :

Myt: Många arbetsgivare är nöjda med Arbetsförmedlingen

Även om Arbetsförmedlingen möter utmaningar sköter myndigheten sitt uppdrag väl. De flesta arbetsgivare är nöjda med de tjänster som Arbetsförmedlingen erbjuder och använder sig av myndigheten när de söker arbetskraft.

 

Sanning: Företagare dömer ut arbetsförmedlingen

Många arbetsgivare undviker att anlita Arbetsförmedlingen vid rekrytering, då deras tjänster inte svarar mot företagens behov. Detta trots att myndighetens tjänster är kostnadsfria. Att påstå att myndigheten har hög kundnöjdhet är felaktigt.

Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät, som genomförs vartannat år och har drygt 7 500 svarande, är många arbetsgivare missnöjda med de tjänster som Arbetsförmedlingen erbjuder. 45 procent av företagen som har använt Arbetsförmedlingen som rekryteringskanal anger att den har fungerat ganska dåligt eller till och med mycket dåligt. Endast 15 procent av företagen som har använt Arbetsförmedlingen anser att det har fungerat mycket bra. I stället använder sig företagen av informella nätverk och kontakter i första hand när de söker ny kompetens. Enligt rekryteringsenkäten anser 91 procent av de tillfrågade att informella kontakter är ett sätt som fungerar mycket eller ganska bra. Endast vid var tionde ledigt jobb, är det Arbetsförmedlingen som är källan till jobbinformation. Det är betydligt vanligare att arbetssökande i stället söker jobb genom att direkt kontakta företaget, eller genom att bli kontaktad av företaget.

Det är inte bara bland företagarna som förtroendet för Arbetsförmedlingen är lågt. Myndigheten har flera år i rad fått bottennoteringar i Sifos mätning om svenskarnas förtroende för olika myndigheter. Det är en bild som även förstärks av Svenskt Kvalitetsindexs årliga mätningar av medborgarnas syn på myndigheterna samhällsservice. I deras undersökningar placerar sig Arbetsförmedlingen bland de sämsta myndigheterna när det kommer till kundnöjdhet.

Föregående kapitel

Myt: Allt ...

Nästa kapitel

Myt: Lönes...

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta