Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Myter på

arbetsmarknaden

Kapitel av :

Myt: Inhyrning är ett otyg

Bemanningsföretag bidrar till att skapa en osäker arbetsmarknad. De ger de sina anställda dåliga anställningsvillkor. Som anställd på ett bemanningsföretag kan du bli inringd i tid och otid, vilket gör det svårt att planera tillvaron. Samtidigt tränger bemanningsföretagen undan fasta anställningar då det är enklare för företagen att ta in personal från ett bemanningsföretag.

 

Sanning: Inhyrning gynnar de anställda

Bemanningsföretagen fyller många viktiga funktioner på arbetsmarknaden, bland annat genom att hjälpa företag att hantera arbetstoppar. Bemanningsföretagen är också en väg in på arbetsmarknaden för många som saknar tidigare arbetslivserfarenhet.

Företag möter stundtals arbetstoppar, exempelvis då orderingångarna är fler eller större än vanligt. Då är det viktigt att snabbt kunna få mer personal på plats, samtidigt som det ibland inte finns behov eller förutsättning för att mer långsiktigt anställa flera medarbetare. Via ett bemanningsföretag kan då det anlitande företaget snabbt få in medarbetare med den kompetens som behövs. Bemanningsföretagen hjälper företagen att klara av belastningstoppar och bidrar på så sätt med en nödvändig flexibilitet.

Bemanningsföretag hjälper även många unga utan tidigare arbetslivserfarenhet att få in en fot på arbetsmarknaden. Anställningen ger individen både arbetslivserfarenhet, nätverk och kontakter vilket stärker framtida jobbchanser. Rapporten Jobb i bemanningsföretag – en bra start på karriären från Svenskt Näringsliv visar att de som jobbat i bemanningsföretag har en högre sysselsättningsgrad än de som inte har samma erfarenhet.

I den offentliga debatten görs stundtals gällande att de som är anställda av bemanningsföretag har sämre arbetsvillkor än andra arbetstagare, utnyttjas och ibland kan tvingas gå på dagen om en kund är missnöjd. Så är inte fallet. Faktum är att 97 procent av de anställda inom bemanningsbranschen har kollektivavtal, enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen. Det är fler än på arbetsmarknaden i stort.

Bemanningsbranschen är inte speciellt stor i Sverige. Drygt 1,4 procent av arbetskraften jobbar i branschen, vilket internationellt sett är ett lågt mått. I Storbritannien jobbar drygt 5 procent av arbetskraften inom bemanningsbranschen.

Föregående kapitel

Myt: Lönes...

Nästa kapitel

Myt 8: Del...

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta