Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Myter på

arbetsmarknaden

Kapitel av :

Myt 8: Deltid är en kvinnofråga

Fler kvinnor än män jobbar deltid och med en deltidsanställning följer sämre lön och pension. Därför är deltidsanställningar en kvinnofälla och för att öka jämställdheten måste vi införa en rätt till heltidsarbete för alla som vill.

 

Sanning: Deltid är en branschfråga

Det är sant att fler kvinnor än män jobbar deltid – men frågan om att jobba deltid eller heltid är i första hand en branschfråga och inte en kvinnofråga.

Inom vissa branscher är deltidsjobben vanligare. Det beror bland annat på att somliga branscher har ett större behov av deltidsanställningar, exempelvis för att underlätta schemaläggning eller på grund av säsongsvariationer.

Flest deltidsarbeten finns inom offentlig sektor, i synnerhet vård- och omsorg, samt inom hotell- och restaurangbranschen. Inom vård- och omsorg jobbar drygt 575 000 kvinnor och 140 000 män. Inom vård- och omsorgssektorn är drygt 35 procent deltidsanställda. Inom hotell- och restaurangbranschen jobbar drygt 80 000 kvinnor och cirka 70 000 män. Här arbetar också en stor del (hur stor del undrar man?) av både kvinnorna och männen deltid.[1] Även i handeln är deltidsarbeten vanligt. Där jobbar nästan varannan man deltid.[2]

Inom andra områden där heltidsjobb är vanligare jobbar självfallet också fler kvinnor heltid. Drygt 85 procent av kvinnorna som arbetar inom branscher som sysslar med tillverkning av verkstadsvaror har en heltidstjänst. Detsamma gäller också inom offentlig förvaltning och informations- och kommunikationsbranschen. Där jobbar bara 15 procent respektive 17 procent av kvinnorna deltid. Därför är det mer korrekt att säga att deltidsproblematiken är en branschfråga, snarare än en kvinnofråga.[3]

I debatten om deltidsjobb påstås ofta att många av de som jobbar deltid gör det ofrivilligt och att det därför är viktigt att ge alla rätt till heltid. I dag deltidsarbetar drygt en femtedel av arbetskraften. Av dem uppger hela sju av tio att de inte vill jobba mer utan är nöjda med sin nuvarande arbetstid. De som jobbar deltid och vill jobba mer motsvarar alltså sex procent av arbetskraften. Till skillnad från vad flera fackförbund påstår är inte problemet med ofrivilliga deltidsjobb så utbrett som det ibland görs gällande.[4]

Även om det finns en viss överrepresentation av kvinnor i deltidsjobb skulle en lagstiftning om rätt till heltid slå hårdare mot kvinnorna än männen. Det visar en heltidsutredning som den tidigare socialdemokratiska regeringen låtit göra. I den slogs fast att den ökade arbetslöshet som följer av en heltidslagstiftning skulle slå hårdare mot kvinnorna än männen. [5]

[1] Statistiska centralbyrån, Arbetskraftsundersökning juni 2015.
[2] http://www.handelsnytt.se/deltid-allt-vanligare-bland-man-i-butik
[3] Ibidem.
[4] Statistiska centralbyrån, Arbetskraftsundersökning juni 2015.
[5] Stärkt rätt till heltidsanställning SOU:2005:105 Svenskt Näringsliv, Myter om heltid, 2009.

Föregående kapitel

Myt: Inhyr...

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta