Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

En avtalsrörelse

– så går den till

Kapitel av :

Medling

Om parterna inte kommer överens och förhandlingarna strandar, eller om ett varsel om konflikt meddelas, ska medlare kopplas in i förhandlingsprocessen. Inom vissa områden har parterna egna medlare. Övriga områden vänder sig till den statliga myndigheten Medlingsinstitutet som utser medlare. Medlare kan kopplas in efter att en av parterna varslat om stridsåtgärder eller om båda parter begär det. Deras uppgift är att försöka få till stånd en överenskommelse mellan parterna och på så sätt undvika en arbetsmarknadskonflikt.

Föregående kapitel

Märket

Nästa kapitel

Konflikt

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta