Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Här är lagarna som styr

arbetsmarknaden

Kapitel av :

Medbestämmandelagen

Medbestämmandelagen, förkortas ofta mbl, men heter egentligen lag om medbestämmande i arbetslivet, och reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den reglerar i huvudsak följande områden:

  • Föreningsrätt – Rätt för arbetstagare och arbetsgivare att organisera sig.
  • Förhandlingsrätt – Arbetstagare och arbetsgivare genomför kollektiva förhandlingar i vissa frågor. Till exempel har arbetsgivare skyldighet att förhandla med arbetstagarorganisationen om viktigare förändring i verksamheten eller viktigare förändringar av arbets- och anställningsförhållanden.
  • Rätt till information – Det är i huvudsak arbetsgivares skyldighet att informera arbetstagarorganisationen om verksamheten.
  • Kollektivavtal – Innehåller bestämmelser som är aktuella vid avtalsförhandlingar och slutande av kollektivavtal, bland annat formkrav om utformning.
  • Medbestämmanderätt genom kollektivavtal – Reglerar möjligheterna till inflytande i företaget genom medbestämmande för arbetstagarna i frågor som rör anställningar, ledningen av företaget och verksamheten i övrigt.
  • Fredsplikt – Förhindrar arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal att vidta stridsåtgärder mot motparten. Sympatiåtgärder förhindras dock inte genom detta.
  • Medling – Reglerar hur och när medlare ska tillsättas när en konflikt riskerar att bryta ut.

Föregående kapitel

Lagen om a...

Nästa kapitel

Arbetstids...

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta