Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Myter på

arbetsmarknaden

Kapitel av :

Myt: Med huvudentreprenörsansvar försvinner problemen

Byggbranschen är en bransch som ofta drabbas av arbetsplatsolyckor och ibland sker olyckor med allvarlig utgång. Seriösa byggföretag tvingas konkurrera med företag som dumpar löner, brister i säkerhet och utnyttjar människor vilket sätter arbetsplatssäkerheten på undantag. Om man inför ett huvudentreprenörsansvar skulle problemen kraftigt minska. Ett huvudentreprenörsansvar innebär att det alltid går att ställa huvudentreprenören till svars för oegentligheter på arbetsplatsen.

 

Sanning: Renodlat huvudentreprenöransvar slår hårt mot småföretag

När det gäller kravet på att det ska vara ordning och reda på byggarbetsplatserna så är parterna på arbetsmarknaden överens. Bristande ordning kan bli säkerhetsproblem, försämra stämningen på arbetsplatserna och i slutändan kosta stora summor.

I byggbranschen har parterna – Sveriges Byggindustrier och Byggnads – därför avtalat om ett huvudentreprenörsansvar som innebär att huvudentreprenören håller reda på vilka entreprenörer som finns på arbetsplatsen och utreder misstanke om fusk. Man har även infört en ”ordning och reda försäkring” som garanterar arbetstagare att få minst kollektivavtalets lägstalön. Uppgörelsen mellan parterna gör att det blir svårare för oseriösa aktörer att agera i byggbranschen.

Däremot har man undvikit ett huvudentreprenörsansvar med solidaransvar som skulle innebära att företag tar ansvar för underentreprenörernas anställda. Ett huvudentreprenörsansvar med solidaransvar skulle slå hårt mot många småföretag. De skulle inte kunna ta på sig projekt då den ekonomiska risken skulle bli för stor med ett renodlat huvudentreprenörsansvar. Om en underentreprenör går i konkurs kan en annan arbetsgivare i kedjan tvingas betala lönen för underentreprenörens anställda, vilket många gånger är omöjligt för ett litet företag med begränsad ekonomi. Det skulle göra det svårare för nystartade företag att etablera sig och göra det svårare för seriösa företag att driva verksamhet. Ett huvudentreprenörsansvar med solidaransvar skulle slå ut många byggföretag.

Föregående kapitel

Myt: Arbet...

Nästa kapitel

Myt: Las g...

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta