Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

En avtalsrörelse

– så går den till

Kapitel av :

Märket

Höga lönekostnadsökningar och hög inflation under 1970- och 1980-talen innebar stora kostnadsökningar och försämrad konkurrenskraft för den svenska exportindustrin. För att stabilisera den svenska lönebildningen slöt fackförbund och arbetsgivare inom industrin år 1997 det så kallade industriavtalet.

Industriavtalet innebär att det är industrins parter som ”sätter märket” för övriga kollektivavtal. Industrisektorn är internationellt konkurrensutsatt och därför beroende av att lönerna inte ökar mer än i konkurrerande länder. Detta avtal utgör sedan ett riktmärke för löneökningen inom de övriga delarna av arbetsmarknaden.

Om produktionskostnaderna i industrinäringen blir för höga i förhållande till de länder som vi konkurrerar med kommer våra varor att bli dyrare, vilket drabbar företagens konkurrenskraft. Om efterfrågan på varorna minskar kommer också svensk export att sjunka, vilket leder till färre arbetstillfällen i Sverige. Det ger i sin tur lägre skatteintäkter och drabbar därmed finansieringen av vård, skola och omsorg.

Föregående kapitel

Förhandlin...

Nästa kapitel

Medling

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta