Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

En avtalsrörelse

– så går den till

Kapitel av :

Man måste förbereda sig

Avtalsrörelsen är en återkommande förhandling om löner och anställningsvillkor mellan arbetsgivar- och arbetstagarparterna. Ofta löper kollektivavtalen över flera år så avtalsrörelserna inträffar oftast med ett par års mellanrum. Under en avtalsrörelse är många avtal föremål för omförhandling.

 

modell

 

Innan förhandlingarna inleds beslutar arbetsgivarorganisationerna och de fackliga förbunden på var sitt håll vad de ska ställa för krav. Tillvägagångssättet är olika för de olika facken och arbetsgivarorganisationerna, men inriktningarna brukar tas fram genom kongresser och styrelsearbete.

Det finns mer än 115 centrala parter, cirka 55 arbetsgivarorganisationer och 60 fackförbund, som sammantaget tecknar totalt omkring 685 centrala kollektivavtal om löner och villkor. Alla dessa går inte ut i avtalsrörelse samtidigt, utan det är helt beroende på när avtalen löper ut.

Under år 2016 löper kollektivavtal som omfattar nästan tre miljoner anställda ut och måste därför omförhandlas.

Nästa kapitel

Förhandlin...

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta