Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Kollektivavtalat

och klart

Kapitel av :

Lön

Lön är den ersättning som betalas ut till den som utför ett arbete. Lönen kan se ut på många olika sätt: det kan vara en månadslön, men kan också vara en timlön, provision eller en ackordsersättning.

Kollektivavtalet anger ofta hur stor löneutvecklingen ska vara och innehåller även ibland avtalade lägstalöner och individgarantier.

Något som blir allt vanligare är att lönebildningen sker lokalt i företagen och detta kallas för företagsnära lönebildning. Det ger chefen större möjlighet att koppla samman en bedömning av medarbetarens prestation med lönen. Även medarbetaren kan – genom sin prestation och utveckling – påverka sin egen löneutveckling och lönenivå.

Föregående kapitel

Kollektiva...

Nästa kapitel

Arbetstid

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta