Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Vad kostar du egentligen

för din arbetsgivare?

Kapitel av :

Lön

Lön är den ersättning som betalas ut till den som utför ett arbete. Lönen kan se ut på många olika sätt: det kan vara en månadslön, men kan också vara en timlön, provision eller en ackordsersättning.

I Sverige finns ingen lagstiftning som styr lägstalönerna till skillnad från många andra länder. I stället är det upp till arbetsmarknadens parter att själva bestämma lönenivåer genom kollektivavtal. Om kollektivavtal saknas är det upp till arbetstagaren och arbetsgivaren att själva avtala om lön.

Hur lönen sätts är en av de viktigare beståndsdelarna i ett kollektivavtal. Storleken på löneökningarna och hur de bestäms varierar mellan olika typer av kollektivavtal. I vissa så kallade sifferlösa avtal bestäms ingen lönenivå alls.

Något som blir allt vanligare är att lönebildningen sker lokalt i företagen. Detta kallas för företagsnära lönebildning. Det ger chefen större möjlighet att koppla samman en bedömning av medarbetarens prestation med lönen. Även medarbetaren kan då genom sin prestation och utveckling påverka sin egen löneutveckling och lönenivå.

Föregående kapitel

Personalko...

Nästa kapitel

Arbetsgiva...

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta