Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Arbetsfred

eller konflikt?

Kapitel av :

Lockout

Lockout är en stridsåtgärd där arbetsgivaren utestänger de anställda från arbetsplatsen. Det är kostsamt för arbetsgivarsidan då det ofta innebär att produktionen ligger helt nere, samtidigt som det blir kostsamt för facket som då får betala ersättning till de lockoutade arbetarna. Allt eftersom fler branscher blivit mer internationellt konkurrensutsatta har lockout i realiteten blivit en alltför kostsam stridsåtgärd för företagen och förekommer ytterst sällan.

Föregående kapitel

Blockad

Nästa kapitel

Crafoord: ...

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta