Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

En avtalsrörelse

– så går den till

Kapitel av :

Konflikt

Om parterna inte kommer överens trots medling finns det risk för att en konflikt bryter ut. Det kan handla om strejk, blockad, lockout eller någon annan stridsåtgärd. Regelverket för stridsåtgärder är reglerade i lag och kan kompletteras i kollektivavtal.

Ett varsel om konflikt kan läggas först när det gamla avtalet inte längre gäller. Huvudregeln är att konflikt bara är tillåten i kollektivavtalsförhandlingar, när parterna inte kommer överens och de gamla kollektivavtalen redan löpt ut. Ett undantag är så kallad sympatistrejk som får vidtas som stöd för parter på ett annat avtalsområde trots att arbetsfred redan råder.

Om stridsåtgärder anses vara samhällsfarliga kan de stoppas. För att klassas som samhällsfarliga ska de störa viktiga samhällsfunktioner eller medföra fara för människors liv och hälsa. Om en konflikt är samhällsfarlig avgörs av en nämnd som tillsätts av de kollektivavtalsslutande parterna.

Föregående kapitel

Medling

Nästa kapitel

Avtal

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta