Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Kollektivavtalat

och klart

Kapitel av :

Kollektivavtalet – en gemensam överenskommelse

Kollektivavtalet är en gemensam överenskommelse mellan ett fack och en arbetsgivarorganisation om löner, anställningsvillkor och övriga förhållanden. Det är parterna, det vill säga fack och arbetsgivare, som förhandlar fram och tecknar avtalet och som ansvarar för att det upprätthålls.

Kollektivavtalen har en stark ställning i Sverige. I dag är drygt nio av tio anställningar reglerade med någon typ kollektivavtal. Det är frivilligt att teckna kollektivavtal, men arbetsgivare måste förhandla om att teckna kollektivavtal om en facklig organisation kräver det.

Nästa kapitel

Lön

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta