Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Den svenska modellen

– från 1938 till idag

Kapitel av :

Kollektivavtal

Avtalen mellan fack och arbetsgivare om lön och andra anställningsvillkor kallas för kollektivavtal. Kollektivavtalen är en central del av den svenska modellen och har en stark ställning i Sverige. I dag omfattas drygt nio av tio anställningar av kollektivavtal. Det är frivilligt för ett företag att vara med i en arbetsgivarorganisation, men väljer man att vara med gäller också de kollektivavtal som arbetsgivarorganisationen träffat för företaget. För medarbetarna är det annorlunda. Kollektivavtal gäller alla anställda oavsett om de är med i en facklig organisation eller inte.

Det finns centrala kollektivavtal som träffas mellan arbetsgivarorganisationen och facket på förbundsnivå och ofta dessutom lokala avtal för ett företag eller en arbetsplats. Innehållet i de centrala avtalen styr och ger ramarna för innehållet i de lokala avtalen.

Föregående kapitel

1938 års S...

Nästa kapitel

Avtalsröre...

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta