Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Arbetsfred

eller konflikt?

Kapitel av :

Ibland kommer man inte överens

Ibland kommer inte fackförbundet och arbetsgivarorganisationen överens om ett nytt avtal. Då kan parterna ta till stridsåtgärder för att sätta press på sin motpart och på så sätt driva igenom sina krav. I praktiken är det nästan bara facken som vidtar stridsåtgärder.

Stridsåtgärder är i princip bara lagliga om parterna befinner sig i avtalslöst tillstånd, det vill säga att det hittills gällande kollektivavtalet löpt ut och ett nytt avtal inte ännu har träffats. Resten av tiden råder det arbetsfred. Arbetsfred är också själva syftet med att träffa kollektivavtal.

Även om det finns kollektivavtal och arbetsfred råder, kan ett fack vidta så kallade sympatiåtgärder, till exempel strejk, för att stödja en annan fackförening. Detta trots att man själv lovat arbetsgivarsidan arbetsfred genom att skriva under ett kollektivavtal.

Nästa kapitel

Varsel

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta