Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Vad kostar du egentligen

för din arbetsgivare?

Kapitel av :

Försäkring

Även försäkringar finns kopplade till anställning. En del följer via lagstiftning, andra genom kollektivavtal eller det individuella anställningsavtalet. De avtalsförsäkringar som finns kompletterar de lagstadgade försäkringarna och ger en extra ekonomisk trygghet vid bland annat sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Bland de största och vanligaste försäkringarna kan bland annat nämnas tjänstegrupplivförsäkring (TGL), trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), omställningsstöd genom TSL trygghetsfonden och TRR trygghetsrådet.

Föregående kapitel

Pension

Nästa kapitel

Övriga för...

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta