Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

En avtalsrörelse

– så går den till

Kapitel av :

Förhandlingar

Att förhandla fram ett nytt kollektivavtal är inget som görs på en dag utan kollektivavtalsförhandlingar pågår ofta i mer eller mindre intensiva faser under flera månader, och innebär ett givande och tagande för båda parter. Förhandlingarna förbereds genom att parterna tar fram förhandlingsmål och krav som sedan utväxlas. Förhandlingarna startar normalt senast tre månader innan de gamla avtalen löper ut.

Förhandlingsläget stäms fortlöpande av i parternas olika förhandlingsdelegationer och samverkan sker också mellan berörda organisationer på både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. En förhandlingsdelegation består oftast av förtroendevalda.

Föregående kapitel

Man måste ...

Nästa kapitel

Märket

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta