Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Tungviktarna

på arbetsmarknaden

Kapitel av :

Ensam är inte stark

Både arbetsgivare och anställda organiserar sig för att stå jämbördiga i avtalsförhandlingarna. De anställda går ihop i fackföreningar, arbetsgivarna i arbetsgivarorganisationer. Det finns enligt Medlingsinstitutet mer än 115 centrala parter, cirka 55 arbetsgivarorganisationer och 60 fackförbund, som tillsammans tecknar totalt omkring 685 kollektivavtal om lön och allmänna villkor.

Organisationsgraden bland de anställda i Sverige är hög. Enligt OECD är nästan sju av tio arbetstagare medlemmar i facket – drygt 67,7 procent. Bara i Finland är anslutningsgraden högre. Där är 68,6 procent av arbetstagarna medlemmar i ett fack. Däremot omfattas drygt nio av tio anställda i Sverige av kollektivavtal.

Nästa kapitel

Arbetsgiva...

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta