Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Arbetsfred

eller konflikt?

Kapitel av :

Blockad

En arbetsblockad har till syfte att förhindra arbetsgivaren från ekonomiska förbindelser. Exempel på blockadformer är övertids-, mertids- samt nyanställningsblockad. En blockad kan också innebära fysisk närvaro och övervakas av blockadvakter i anslutning till det företag som förklarats i blockad.

  • Blockad mot arbetsuppgift – Att ett fackförbund försätter en arbetsuppgift i blockad innebär att arbetsgivaren inte får beordra någon att utföra den arbetsuppgiften. Det är inte olagligt för arbetsgivaren att göra det, men arbetsgivaren riskerar då att facket vidtar ytterligare stridsåtgärder.
  • Övertidsblockad – En övertidsblockad innebär att de anställda inte arbetar övertid.
  • Nyanställningsblockad – En stridsåtgärd där facket stoppar arbetsgivarens möjlighet att nyanställa personal på en arbetsplats eller inom ett företag.

Föregående kapitel

Strejk

Nästa kapitel

Lockout

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta