Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Den svenska modellen

– från 1938 till idag

Kapitel av :

Avtalsrörelse

Kollektivavtal tecknas ofta, men inte alltid, med ett slutdatum. När kollektivavtalet håller på att löpa ut förhandlar arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna fram nya avtal. Detta kallas för avtalsrörelse. Avtalsrörelsen är en återkommande förhandling om avtal, löner och anställningsvillkor mellan arbetsgivar- och arbetstagarparterna. Ofta löper kollektivavtalen över flera år så avtalsrörelserna inträffar oftast med ett par års mellanrum. Under en avtalsrörelse är många avtal föremål för omförhandling.

När parterna kommit överens tecknas ett nytt centralt avtal. Efter detta fortsätter förhandlingsarbetet på många avtalsområden lokalt på företaget. Lokala avtal kan träffas inom ramen för det centrala avtalet, oftast sker det i förhandlingar mellan företaget och fackklubben. De lokala avtalen kan innebära ytterligare förmåner för de anställda som till exempel friskvård, måltidssubventioner, företagshälsovård eller hur löneökningarna ska fördelas lokalt

Föregående kapitel

Kollektiva...

Nästa kapitel

Därför spl...

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta