Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

En avtalsrörelse

– så går den till

Kapitel av :

Avtal

När parterna kommit överens kan ett nytt avtal tecknas.

När det centrala avtalet är klart fortsätter förhandlingsarbetet på många avtalsområden lokalt på företaget. Lokala avtal kan träffas inom ramen för det centrala avtalet, oftast sker det i förhandlingar mellan företaget och fackklubben. De lokala avtalen kan innebära ytterligare förmåner för de anställda som till exempel friskvård, måltidssubventioner eller företagshälsovård.

Föregående kapitel

Konflikt

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta