Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Att sluta på en

arbetsplats

Kapitel av :

Avsked

Om en anställd missköter sig grovt på sin arbetsplats kan det bli aktuellt med avsked. Ett avsked innebär att man får sluta direkt, utan uppsägningstid. Det handlar om omständigheter som är relaterade till den anställde personligen och som är så pass allvarliga att anställningen inte kan kvarstå.

Nedan följer några exempel på vad som kan vara grund för avsked:

  • brott mot arbetsgivaren, till exempel stöld, förskingring eller misshandel,
  • arbetsvägran,
  • bedrivande av konkurrerande verksamhet,
  • misskötsamhet av allvarlig art,
  • grov illojalitet,
  • frånvaro utan giltigt skäl.

Föregående kapitel

Att säga u...

Nästa kapitel

Uppsägning...

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta