Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Att sluta på en

arbetsplats

Kapitel av :

Att säga upp sig

Ett av de vanligaste sätten att avsluta en anställning är att den anställde säger upp sig. Om en anställd säger upp sig behöver man inte säga varför man väljer att avsluta sin anställning. Enligt lagen om anställningsskydd är uppsägningstiden en månad om det är den anställde som säger upp sig, om inte något annat följer av det individuella anställningsavtalet eller kollektivavtal.

Även om det inte är ett krav enligt lag är det ofta klokt att säga upp sig skriftligen. Vissa kollektivavtal kräver också det.

Föregående kapitel

Att sluta ...

Nästa kapitel

Avsked

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta