Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Här är lagarna som styr

arbetsmarknaden

Kapitel av :

Arbetstidslagen

Arbetstidslagen har regler om bland annat arbetstidens längd. Den reglerar även övertid, jourtid, beredskap, raster samt nattvila. Det framgår att arbetsgivaren måste föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid för varje anställd. Det är möjligt att komma överens om andra regleringar än lagen genom kollektivavtal.

Arbetstidslagen gäller, med vissa undantag, allt arbete som utförs i Sverige. Lagen gäller oavsett om det är fråga om ett svenskt eller ett utländskt företag, så länge verksamheten bedrivs här.

Föregående kapitel

Medbestämm...

Nästa kapitel

Semesterla...

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta