Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Kollektivavtalat

och klart

Kapitel av :

Arbetstid

Arbetstidslagen har regler om bland annat arbetstidens längd. Den reglerar även övertid, jourtid, beredskap, raster samt nattvila. Det framgår att arbetsgivaren måste föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid för varje anställd.

Delar av lagstiftningen är möjlig att avtala bort genom kollektivavtal och på så sätt nå en lösning som passar bättre för den givna branschen. Det är också möjligt att genom kollektivavtal styra vilken ersättning som gäller för övertidsarbete, jour och beredskap samt arbete på så kallad obekväm arbetstid.

Föregående kapitel

Lön

Nästa kapitel

Semester

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta