Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Den svenska modellen

– från 1938 till idag

Kapitel av :

Arbetsmarknadens parter avtalar om villkor

Den svenska modellen innebär att arbetsmarknadens parter gemensamt förhandlar fram vilka villkor som ska gälla. Det handlar om frågor som inte regleras i lagstiftning, exempelvis lön. Inom andra områden bygger kollektivavtalens regler vidare på lagar om arbetstid, anställningsform, pension och vissa försäkringar, semester och annan ledighet.

Nästa kapitel

1938 års S...

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta